حمایت از کودکان کار

این کمپین با حمایت جمعی از همکاران و خیرین حوزه فناوری اطلاعات در راستای تامین مایجتاج تعدادی از  کودکان کار  و کودکان بد سرپرست فعالیت دارد

 

 

🔆آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟🔆

 

🙏شما هم با همراهی خود در این کمپین به کودکان بی بضاعت کمک کنید 🙏

 

❤️هنوز هم با همدلی کارهای خیلی مهمی میشه کرد❤️

 

*********************************************

 

این پرداخت ده هزار تومان است

این پرداخت سی هزار تومان است

این پرداخت پنجاه هزار تومان است

این پرداخت صد هزار تومان است

این پرداخت سیصد هزار تومان است

این پرداخت پانصد هزار تومان است

این پرداخت یک میلیون تومان است

این پرداخت دو میلیون تومان است

 

 

  تمامی حقوق برای سایت خبری فناوری اطلاعات محفوظ است.

این سایت توسط سرورهای پویاسازان میزبانی میشود