جمعه، 06 بهمن 91 - 11:33
نمایشگاه اتوکام اصفهان

نمایشگاه اتوکام اصفهان

نمایشگاه اتوکام اصفهان

با یلدا برگریزان را به سوز و سرما پیوند زدیم تا فصلی جدید را بپذیریم و بدین گونه زندگی رابا هجومی از تغییرات روبرو کردیم مثل اتفاق اتوکام آنهم درست در زمانی که کشتی عرصه فناوری اطلاعات ایران با طوفانهای تحریم ،تورم،نوسانات ، نابسامانی و رکود در بازار وتغییرات مسئولان فناوری بدلایل معلوم و نامعلوم؛ هربار سنگدلانه به اینسو و آنسوآشفته پرتاب می شود و تصمیم گیران همچنان با آرامش نظاره گر طوفانند و…بگذریم…خوشبینانه امیدواریم اتوکام اصفهان شاید و البته شاید بتواند موج تحریکات مثبت بازار را به حرکت وادارد و بازار فناوری شهروندان نصف جهانی همگام با تکنولوژی جهان بسوی کرانه های امیدواری سوق داده شود.اتوکام شاید فرصتی باشد برای بخش خصوصی در این صنعت و بستری مناسب،حهت ترویج استفاده و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی باشد.امید که اتوکام ۲۰۱۲فراتر از انتظار ودر جهت تعاملات مثبت جاری در نمایشگاه ظاهرشود ومتعاقب آن  تاثیرات پس از اتوکام بر رکود حاکم بر بازارواین محدودیتها را برطرف که نه، امیدواری بزرگیست اما به حداقل برساند …هنوز هم بلندپروازانه امیدواریم….

ماندانا داودی

Mis.davodi@Gmail.Com

logo-samandehi