شنبه، 11 خرداد 92 - 08:58
سازمان نظام صنفی رایانه ای

 

 سازمان نظام صنفی رایانه ای

سازمان نظام صنفی رایانه ای

مهندس نظام الدین خوارزمی، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از تهیه دایرکتوری تجاری توسط سازمان خبر داد و گفت : فلسفه تشکیل سازمان که در ماده ۱۲ قانون تشکیل نظام صنفی آورده شده نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه ای می باشد و همچنین در همین قانون، نظارت بر حسن انجام خدمات، همکاری با مراجع ذی ربط در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال و حتی تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و مصرف کنندگان از اهم فعالیتهای سازمان در نظر گرفته شده است که  به نظر می رسد خروجی تمامی این فعالیتها در دایرکتوری تجاری نمود خواهد داشت. وی افزود : منظور از دایرکتوری تجاری این است که سازمان بتواند تمامی فعالین صنف را از نظر نوع فعالیت در یک قالب مشخص دسته بندی نموده و این قالب بعنوان مرجعی برای استناد تمامی مصرف کنندگان قرار گیرد.نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه این دایرکتوری تجاری از طریق پورتال سازمان قابل دسترسی خواهد بود، اظهار داشت: این روند به  رتبه بندی و تعیین صلاحیت تمامی اعضای صنف از جمله فروشگاهها منجر خواهد شد.مهندس خوارزمی تهیه آئین نامه ها، نظام نامه ها و مقررات مرتبط را ازجمله ملزومات تحقق این طرح برشمرد و افزود: سازمان با همکاری کمیسیونهای مربوطه در حال تنظیم موارد فوق است و انشاء الله با جدیتی که وجود دارد بزودی این امر محقق خواهد شد.وی یکی از اثرات تحقق این طرح در حوزه کسب و کار را ساماندهی ، نظم بخشی و احراز نوع فعالیت واحدهای صنفی دانست که اعتماد مصرف کنندگان و دسترسی سهل و آسان آنها را به همراه خواهد داشت. مهندس خوارزمی اضافه کرد: با اجرای این طرح، ضمن ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل از فعالیت اعضا، سازمان نظارت کافی و وافی بر اعضای خود دارد که این امر به کاهش اختلافات میان مصرف کنندگان و ارائه دهندگان خدمات منجر خواهد شد.

logo-samandehi