شنبه، 11 خرداد 92 - 08:15
دولت الکترونیک با مشارکت بخش خصوصی

دولت الکترونیک با مشارکت بخش خصوصی

دولت الکترونیک با مشارکت بخش خصوصی

درجهت اجرای قوانین توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور مراسم آیین امضاء توافق نامه مشارکت و سرمایه گذاری در ارایه خدمات الکترونیکی عصریکشنبه ۵خردادماه سال جاری در استان اصفهان باحضور جمعی ازمسئولین ومدیران حوزه فناوری اطلاعات منعقد گردید. این توافق نامه با موضوع ارایه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی درسطح استان اصفهان باتکیه بر پتانسیل های بخش خصوصی بااولویت شرکتهای بومی برای دومین بار در کشورو پس ازاستان گیلان در استان اصفهان منعقد شد.توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری در ارایه خدمات الکترونیکی به امضای سازمان فناوری اطلاعات ایران آقای مهندس علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات ، ریاست سازمان استانداری اصفهان آقای دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان وسازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به ریاست سازمان آقای مهندس کاظم آیت اللهی، رسید.این توافق نامه بمنظور دستیابی به اهداف زیر منعقد گردید: – در جهت شتاب بخشیدن به الکترونیکی نمودن خدمات در دستگاههای اجرائی – بکارگیری پتانسیل های بخش خصوصی در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات – کاهش وظایف تصدیگری دولت و واگذاری آن به بخشهای غیردولتی از طریق قابلیتهای فناوری اطلاعات – تسریع و تسهیل دریافت خدمات شهروندان و کسب و کار از دستگاههای اجرایی – ایجاد یک الگوی جامع ، علمی و مبتنی بر راهکارهای بومی در الکترونیکی نمودن خدمات – افزایش بهره وری دستگاههای دولتی به موجب این تفاهم نامه طرفین ملزم شدند تلاش خود را در شناسایی زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارایه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به کار گیرند.بدین ترتیب بررسی و شناخت لازم و تعریف پروژه های قابل اجرا برای هریک از زمینه های بالقوه سرمایه گذاری، با مدیریت نظام صنفی و با همکاری استانداری و سایر دستگاههای اجرایی صورت می پذیرد. علی حکیم جوادی در آیین امضای توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری در ارایه خدمات الکترونیکی در استانداری اصفهان گفت: زیرساختهای فنی مشتمل بر مرکز داده ، شبکه ارتباطی بین سازمانی ، امنیت اطلاعات درحال انجام و پیاده سازی می باشد و این تفاهم نامه موجب رونق کسب و کار و تقویت بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات می باشد که با این کار ، بزرگترین بخش از تولید ناخالص کشور نیز به سمت فناوری اطلاعات هدایت خواهد شد معاون وزیر ارتباطات، ظرفیت استان اصفهان را در خصوص اجرای این توافقنامه نسبت به سایر استانها بیشتر دانست و افزود: اصفهان از معدود استانهای کشور است که برنامه ریزی خوبی برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی دارد. وی گفت:این استان در زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی دارای رتبه های برتر کشور است، وتاکنون ۹۲۳ نقطه در این استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است. حکیم جوادی استان اصفهان را دارای مراکز داده قوی دانست که این موجب ایجاد کسب و کار در اصفهان است. وی با اشاره به شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که انجام آن به تنهایی خارج از توان دولت است و باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کرد. آیت اللهی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن اظهار خشنودی از عقد این تفاهم نامه اعلام کرد: با امضاءاین توافقنامه موقعیتی بوجود آمده است تا بخش خصوصی در فضایی امن بتواند به سمت سرمایه گذاری و ارائه سرویسهای خدمات الکترونیکی حرکت کند ودر قالب این تفاهم نامه و انسجام صنفی وهماهنگی دستگاههای دولتی ضمن بکارگیری از ظرفیت ،تخصص و توانایی بالای شرکتهای استانی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ارایه خدمات الکترونیکی پرداخته شود .رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورضمن تاکید برپتانسیل بالای شرکتهای اصفهانی افزود: پتانسیل بخش خصوصی استان اصفهان پس از استان تهران منحصربه فرد و مثال زدنی است وی شرکتهای اصفهانی را از نظر رنکینگ و رتبه بندی های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات دارای رتبه و جایگاه بالایی در کشور دانست وجایگاه مطلوب برای پیاده سازی این طرح را استان اصفهان اعلام کرد. کاظم آیت اللهی در ادامه افزود: مدت توافق نامه به مدت هفت سال است که نحوه اجرای توافق نامه روش B.O.T (ساخت، بهره برداری، تحویل) است معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار اصفهان نیز در این آیین گفت: این توافقنامه کاری بزرگ و محصول زحمات بخش خصوصی در این استان است.زیویار اعلام کرد:مجموعه مدیریت استان اصفهان بمنظور اجرایی کردن مفاد این توافقنامه در خدمت بخش خصوصی است. وی حرکتهای جهادی در عرصه های علمی و فناوری دولت الکترونیکی را لازمه رسیدن به دولت الکترونیکی دانست .

ماندانا داودی mis.davodi@gmail.com

ماندانا داودی mis.davodi@gmail.com

ماندانا داودی mis.davodi@gmail.com

logo-samandehi