چهارشنبه، 30 مرداد 92 - 07:23

 

smart school2

امروزه مهم ترین دغدغه نظام آموزش و پرورش  یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه می باشد. برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به طور موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیریِ پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند.
تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدرسه ها به عنوان اصلی ترین نهاد آموزشی در جامعه می باشد.مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت.
در این رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال دهنده  دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد و مشارکت جو، به جای عضوی منفعل و مصرف کننده ،دانش و نظام ارزشیابی به صورت فرایند محور نه نتیجه محور، تغییرخواهد نمود.مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش می باشد که فوائد و آثار و نتایج آن نه تنها در محیط آموزشی تاثیرات خود را خواهد داشت بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی است که محیط زندگی دانش آموز و فردای اورا تحت تاثیر قرار خواهد داد.در مدرسه هوشمند فلسفه آموزشی بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد  می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می گردد که تمامی نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.
تحولات  علمی در سال های اخیر به خصوص در زمینه فناوری اطلاعات لزوم تجدید نظر در امر آموزش و پرورش را صد چندان نموده است تا بتوان از این طریق همگام با تحولات علمی و اطلاعات هزاره جدید حرکت نمود.یادگیری در مدارس هوشمند به شکل سنتی وخواندن طوطی وار نیست بلکه یادگیریِ اکتشافی ، معنی دار وشناختی مطرح است.  دیدگاه برنامه درسی مبتنی برمعنی دار بودن ومسوولیت پذیری فرد درجامعه است. وظیفه مدارس پیشرو و هوشمند آن است که مهارت های زندگی را به دانش آموز بیاموزد و فرصت تمرین آن ها را نیز در کلاس و مدرسه به وجود آورد. در مدارس پیشرو و هوشمند، مسائلی از قبیل افت تحصیلی، ترک تحصیل، گریز و بیزاری از مدرسه در بین دانش آموزان کمتر به چشم می آید.از اینرو بررسی و تحقیق در زمینه ویژگیهای مدرسه هوشمند از ابعاد مختلف ، مشکلات مدارس هوشمند در ایران و فاصله ما تا مدرسه هوشمند ضروری به نظر می رسد که انشاءالله در مباحث بعد به آن خواهیم پرداخت و با اشاره به پاره ای از اهداف مدارس هوشمند بحث را خاتمه می دهیم.
اهداف مدرسه هوشمند
رشد همه جانبه دانش‌آموزان (ذهنی ، جسمی ، عاطفی و روانی)
ارتقاء توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی
تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فن‌آوری
افزایش ارتقاء و مشارکت

 رامین کریمی مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات آرامین  info@araminit.com

رامین کریمی
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات آرامین
info@araminit.com

logo-samandehi