سه شنبه، 23 اردیبهشت 93 - 11:35

رسانه های اجتماعی

هر شبکه اجتماعی با توجه به گروه افرادی که در آن مشارکت دارند، از هویتویژه ای برخوردار می شود. برخی از این پلتفرم ها گروه سنی نوجوانان را بهخود جلب می کنند، این گروه عموما عصرها در این شبکه ها مشغول می شوند. برخیدیگر از پلتفرم ها جاذبه بیشتری برای شاغلین داشته و در طول ساعات کاریتوسط این افراد مورد استفاده قرار می گیرند.اطلاعات مربوط به هر یک از این شبکه های اجتماعی، با توجه به مخاطبین آنها،می تواند برای کسب و کارها، و افراد مختلف بسیار راهگشا باشد. در ادامه
مطلب، به مرور یک سری یافته های جالب در مورد هر یک از شبکه های اجتماعی
عمده، خواهیم پرداخت.

فیسبوک

فیسبوک
در حال حاضر عمده کاربران این شبکه اجتماعی را جوانان تشکیل می دهند. بااین وجود، از اواخر سال ۲۰۱۲ تعداد کاربران ۴۵ تا ۵۴ ساله این شبکهاجتماعی، رشد ۴۵ درصدی را نشان می دهد. در جامعه آماری ایالات متحدهآمریکا، ۷۳ درصد از کاربران اینترنت که بیش از ۷۵هزار دلار در سال درآمددارند، در فیسبوک عضو هستند (جالب اینجا است که این آمار برای توییتر ۱۷
درصد است). ۸۶ درصد کاربران فیسبوک خارج از ایالات متحده هستند.

اینستاگرام

اینستاگرام
۶۸درصد کاربران اینستاگرام، خانم ها هستند.

توییتر

توییتر
این شبکه اجتماعی به طرز شگفت آوری، نسبت به سایر گروه های سنی، در میانجوانان طرفدار دارد. حدود ۲۷ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله در ایالات متحدهآمریکا، از توییتر استفاده می کنند. تنها ۱۶ درصد افراد ۳۰ تا ۵۰ سال دراین کشور کاربر توییتر هستند.

لینکد-این

 لینکد-این

این شبکه اجتماعی، بیش از سایر رقبا، کاربران بین المللی دارد. در ضمن مردان علاقه بیشتری به این پلتفرم دارند.

گوگل پلاس

گوگل پلاس
بیش از هر شبکه اجتماعی دیگری، کاربر مرد دارد. حدود ۷۰ درصد کاربران این شبکه را مردان تشکیل می دهند.

پینترست

پینترست

اغلب کاربران پینترست از تبلت استفاده می کنند. نکته جالب دیگر اینکه ۸۴ درصد کاربران این شبکه خانم ها هستند.

تامبلر

تامبلر
در میان نوجوانان بیشترین طرفدار را دارد و در جامعه آماری ایالات متحدهآمریکا، تنها ۸ درصد از کاربران اینترنت که بیش از ۷۵ هزار دلار در سالدرآمد دارند، از این شبکه استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi