جمعه، 10 مرداد 93 - 11:22

1 - Copy

حامیان این دوره

 

 

 

در این شماره میخوانید

 

بررسی مشکلات صنف IT با اداره دارایی و مالیات

سکـوتم از رضـایت نیـست!

گفتگو با کاظم آیت اللهی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور:

عدم سلامت در شیوه ی اخذ مالیات

گفتگویی با مجید کرباسچی رئیس اتحادیه صنف رایانه اصفهان :

تدوین سیاست درآمدی دولت در دوران تحریم بر اساس اخذ مالیات

مصاحبه با دکتر امیدی معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

نخستین مرکز رشد تخصصی ICTکشور در اصفهان

 

 

 

 

 

logo-samandehi