سه شنبه، 11 آذر 93 - 10:41

101

کمیته آب اتاق اصفهان با همکاری تشکل های زیست محیطی استان و کشور  اقدام به راه اندازی وب گاه جامع زاینده رود با هدف معرفی این تنها رودخانه دایمی فلات مرکزی  ایران کرده است.در این وب گاه علاوه بر معرفی این رودخانه به مسایل و مشکلات آن در مسیر ۴۰۴ کیلیومتری از سراب تا پایاب به صورت کارشناسی پرداخت می  شود.گردانندگان این وب گاه تلاش می کنند پیامدهای خشکی این رودخانه و همچنین تهدیدات بالقوه و بالفعل آنرا همراه با راهکارهای کارشناسی به مردم و مسوولین اطلاع رسانی کنند.این وب گاه همچنین خواستار ایجاد نشست های مشترک مجازی و درج نظرات طیف های مختلف کارشناسان و مردم همراه با رعایت ادب  است.

سایت زاینده رود

 

logo-samandehi