دوشنبه، 24 آذر 93 - 09:04
انتخابات ریاست جمهوری 1392

 چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان امروز بعدظهر در اتاق بازرگانی برگزار شد

در شاخه شرکتها آقایان اطرج ،احمدی،کشایی،پی سپار،شهریاری،نژاد ستاری ،ابوطالبی،افشار و خانم سلطان الکتابی به عنوان اعضای اصلی و آقایان کرباسچی و شفیعی بعنوان عضو علی االبدل

در شاخه فروشگاه ها آقایان رضوانی و  خانم  خوروش بعنوان اعضای اصلی و آقای حیدری بعنوان عضو علی االبدل

در شاخه مشاوران آقایان پاشا،لطفی به عنوان اعضای اصلی و آقای اسدی بعنوان عضو علی البدل

در شاخه بازرسان آقای پنجه فولادگران به عنوان عضو اصلی و آقای کاظمی به عنوان عضو علی البدل

از سوی اعضا انتخاب شدند

کاندیداها-1
کاندیداها-2

 


دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi