شنبه، 16 اسفند 93 - 05:46

ورود مرکز فضای مجازی به سیاستگذاری و قیمت گذاری پهنای باند اینترنت
معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین دستورالعمل قیمتگذاری در حوزه باند پهن اینترنت و تصویب آن در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز خبر داد و گفت: این دستورالعمل در صف مصوبات شورایعالی فضای مجازی است.سعید مهدیون  از ساماندهی اکوسیستم باندپهن کشور در راستای تدوین الگوی قیمتگذاری توسط مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: مدلهای قیمتگذاری پهن باند تدوین و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی مصوب شده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در صف انتظار برای طرح و تصویب در شورایعالی فضای مجازی قرار دارد، تاکید کرد: با تصویب این دستورالعمل، از این پس مشخص خواهد شد با چه سیاستهایی باید تعرفه گذاری در زمینه اینترنت پرسرعت و پهنای باند اینترنت صورت گیرد.

مهدیون با تاکید بر اینکه پهن باند صرفا نحوه دسترسی و ارتباط نیست، خاطرنشان کرد: از پهن باند به عنوان اکوسیستم اینترنت نام برده می شود که مدلها و تعاریف متفاوت و مختلفی دارد؛ به نحوی که حتی محتوای اینترنت را نیز شامل می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کاربران اینترنت، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی، عرضه کنندگان خدمات باندپهن و اپراتورهای ارتباطی هر یک بخشی از زنجیره اکوسیستم پهن باند را تشکیل می دهند، تصریح کرد: در این مدل قیمتگذاری پهن باند ۷ الگو درنظر گرفته است که جریان اقتصادی برای تمامی الگوها در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: مدل قیمتگذاری اکوسیستم اینترنت باند پهن در مرکز ملی فضای مجازی مصوب شده و در انتظار تصویب شورایعالی فضای مجازی است که به صورت دستورالعملی برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ شود.

مهدیون از ورود مرکز ملی فضای مجازی به عرصه سیاستگذاری در توسعه پهن باند در کشور نیز خبر داد و گفت: سیاستهای توسعه پهن باند نیز در دست تدوین است که امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد و به دلیل اهمیت موضوع و تصمیم گیری و سیاستگذاری برای این بخش، در جلسات آینده شورایعالی فضای مجازی به تصویب برسد. تا پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاستگذاری در عرصه قیمت و توسعه باندپهن در کشور را بر عهده داشت.

منبع

logo-samandehi