سه شنبه، 05 خرداد 94 - 09:21

Ministry-of-Communications-and-Information-Technology

از محل ردیف های متفرقه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۴ مبلغ ۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به توسعه زیرساختها، تکمیل زیربناهای فنی و محتوای شبکه ملی اطلاعات اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بالغ بر ۲۷ میلیون و ۵۰۳ هزار میلیون ریال به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف های متفرقه برای سال ۹۴ اختصاص داد که از این مبلغ برای توسعه زیرساختهای شبکه ملی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون ریال، برای تکمیل زیربناهای فنی این شبکه ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار میلیون ریال و نیز برای توسعه خدمات محتوایی شبکه ملی ۹۰۰ هزار میلیون ریال تعلق می گیرد.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، برای توسعه زیرساختهای شبکه های پستی یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیون ریال بودجه درنظر گرفته شد. در همین حال برای فعالیتهای تحقیقاتی بخش ارتباطات و فناوری و ارتقای فناوریهای داخلی و تولیدات ملی ۹۰۰ هزار میلیون ریال و در راستای اجرای وظایف حاکمیتی در خصوص فناوری اطلاعات یک میلیون و ۳۵۰ هزار میلیون ریال اختصاص یافت.
وزارت ارتباطات در راستای خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیون ریال بودجه در نظر گرفته است و به توسعه زیرساختها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون ریال اختصاص می یابد.
در همین حال در قالب انجام وظایف حاکمیتی در خصوص امور فرکانسی رادیویی و ایجاد بازار رقابت در این بخش ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیون ریال و برای توسعه و تکمیل زیربناهای فنی و مکانی ICT و شبکه ملی اطلاعات ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار میلیون ریال اعتبار تعلق می گیرد.
توسعه خدمات کاربردها و محتوای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات با اعتبار ۹۰۰ هزار میلیون ریال و نیز حفظ نقاط مداری و ماهواره و توان منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استانهای کشور با اعتبار ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار میلیون ریال از دیگر طرح های مدنظر وزارت ارتباطات برای سال ۹۴ است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در جهت ارتقای توانمندی فنی تجهیزاتی دفاتر ICT روستایی در استانهای کشور ۶۰۳ هزار میلیون ریال و اجرای وظایف صیانتی اجتماعی و فرهنگی در خصوص ICT، یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و توسعه فناوری و کاربردهای فضایی ۲۵۰ هزار میلیون ریال تخصیص خواهد داد.

logo-samandehi