دوشنبه، 23 شهریور 94 - 06:54

اتاق فکر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان به درخواست سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان که با عنایت به ماده ۱۲ قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹ مصوب مجلس شورای اسلامی وآیین نامه شماره ۲۱۱۸۵ مصوب ۲۴ تیر ۱۳۸۳ هیات محترم دولت مسئولیت نظم بخشی وساماندهی به فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را برعهده گرفته  و با همکاری و حضور بخش  دولتی، شهری و جمعی از اساتید  دانشگاهی  و فعالین بخش خصوصی این حوزه تشکیل گردید.

IMG_0078

اتاق فکرفناوری اطلاعات استان اصفهان با بهره گیری از کلام گوهربار پیامبر اکرم (ص ) که یک ساعت تفکر برتر از هفتاد سال عبادت است با هدف تکیه بر اصل خرد جمعی، ایده پردازی گروهی و ترویج رویکرد خلاقیت و نوآوری در این صنعت، ایجاد فضایی برای آفرینندگی جهت حل مشکلات، جلوگیری از فعالیتهای موازی و تکراری در بخشهای مختلف وتجمیع انرژی ها برای توسعه این صنعت در استان و دریافت ایده ها وایجاد بانک ایده تشکیل و امید است بتواند با تدوین و انعکاس پیشنهادات سازنده، خلاقانه و نوآورانه دور از  فضای تصمیم گیری بوروکراتیک و توام با یکنواختی و روزمرگی در برون رفت از شرایط دشوارفعلی در پیشبرد و تعالی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات استان گامهای موثری بردارد.
اولین جلسه اتاق فکر در تاریخ۹۴/۴/۲۲ تشکیل گردید و تاکنون طی ۶ جلسه برگزار شده موضوعاتی از قبیل تدوین اهداف، استراتژی و آئین نامه جلسات ،طرح ایجاد پردیس تولید محتوی و طرح توسعه دولت الکترونیک در استان در دستور کار قرار گرفته است و امید می رود با استمرار این حرکت شاهد تاثیر بر همگرایی دیدگاههای تصمیم سازان، برنامه ریزان و ارکان ذی مدخل در فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان و همچنین  سطح ملی باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi