پنجشنبه، 03 دی 94 - 12:07

 جمعی از بازنشستگان و ایثارگران شرکت مخابرات استان اصفهان در محل این شرکت در چهارباغ بالا بمنظور فروش هتل درمشهد و دیگر مطالبات بازنشستگان تجمع که با هماهنگی ۵ تن از نمایندگان آنان ((مسئولین سابق شرکت مخابرات )) با آقای سرگلزایی رئیس گروه بازرسی شرکت مخابرات ایران در این زمینه به بحث و گفتگو پرداختند.

arm

رئیس گروه بازرسی شرکت مخابرات ایران اعلام داشت  صورت جلسه ای بین آنان با مدیریت مخابرات استان اصفهان تنظیم که پس از نظر سنجی از اعضای ذینفع در صندوق حداکثر از ۱۶ آذر ماه ۹۴ بمدت دو ماه اقدام به حسابرسی فروش ؛همراه با حسابرسی هزینه های انجام شده هتل با حضور نمایندگان اعضای ذینفع در صندوق پس انداز بعمل می آید.

لازم به توضیح است بحث فروش هتل احداثی درمشهد از سال ۹۳ و در جلسه ایثارگران مطرح ولی علیرغم قول های مدیر عامل شرکت تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.

گفتنی است طی سالجاری این سومین تجمع بازنشستگان و ایثارگران مخابرات اصفهان است و پیش از این نیز طی طوماری به مسئولین ، این عده خواستار رسیدگی به وضعیت هتل و همچنین مطالبات رفاهی که برخی از استانها نیز پرداخت کرده اند شده بودند که هنوز پاسخ قانع کننده ای به آنان داده نشده است.

افرادحاضر در جلسه مهندس خشویی معاون سابق توسعه ومهندسی – مهندس شریفی مدیر امور اداری – تی کنی رییس اداره درآمدها ومهندس حسینی – توسلی  مزروعی بودند
دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi