شنبه، 28 فروردین 95 - 06:03

براساس قانون مالیات های مستقیم، زمان ارایه اظهارنامه مشاغل از تیرماه به خرداد ماه تغییر کرده است و شرط بهره مندی از مزیت های قانون ارایه اظهارنامه به موقع طبق ضوابط است.

اظهارنامه مالیات

طبق ماده ۹۳ قانون درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند، پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است. همچنین طبق تبصره قانون درآمد شرکت های مدنی و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد، تابع مقررات این فصل است.
بر اساس این گزارش پس از تعریف مالیات بر درآمد مشاغل، قانون تکالیفی را در این بخش بر عهده مودیان گذاشته است.
بر اساس ماده ۹۵ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
نکته مهم و قابل توجه برای صاحبان مشاغل که می خواهند مالیات بدهند تغییر زمان اظهارنامه مشاغل است.
طبق ماده ۱۰۰ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت کنند.پیش از این مودیان مشاغل اظهارنامه های خود را تیرماه هر سال به سازمان مالیات ارایه می کردند.
براساس این گزارش، مودیان مشاغل باید توجه داشته باشند برای استفاده از سیاست های تشویقی، حمایتی و نیز معافیت های مورد نظر قانون باید اظهارنامه مالیات بر درآمد در موعد مقرر قانون ارایه کنند، در غیر این صورت از مزیت های گفته شده بهره مند نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi