پنجشنبه، 20 آبان 95 - 03:08

 

هفته جهانی کارآفرینی جشن نوآوران و کارآفرینانی است که به دنبال راه اندازی استارتاپ خود در حوزه هایی برای سبک زندگی، رشد اقتصادی و گسترش رفاه بشر هستند. در طول یک هفته در هر نوامبر، این اتفاق برای الهام بخشی مردم سراسر دنیا از طریق فعالیت های محلی، ملی و جهانی برپا می شود و هدف این رویداد کمک به آن ها برای کشف پتانسیل های بالقوه شان در حوزه نوآوری و کارآفرینی است.
امروزه از کارآفرینی به عنوان یکی از کارآمدترین عوامل مزیت آفرین نام برده شده و توصیه می گردد تا به عنوان یک راهبرد حیاتی مورد توجه و عنایت ویژه ملتها و دولت ها واقع گردد؛ لکن جایگاه ایران در حوزه کارآفرینی با توجه به ظرفیت های موجود و بر پایه شاخص های دهگانه کسب و کار، چندانمطلوب نمی باشد. به نظر می رسد کمتر به ظرفیت ها و نارسایی های این بخش و همچنین ضرورت تحول آن در یک نگرش سیستمی توجه شده است.
در حالیکه توسعه کارآفرینی در گرو بهره مندی از تمام ظرفیتها و توانمندی های بالفعل و بالقوه کارآفرینانه فارغ از هرگونه تعلقات و گرایشات و به دور از هرگونه قشری نگری و جزیری عمل نمودن و دوری از هرگونه موازی کاری ها می باشد. در حقیقت برنامه ریزی برای توسعه کارآفرینی، نیازمند توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های متعددی می باشد که ضرورت به کارگیری رهیافت اکوسیستم را روشن میکند.
اکوسیستم کارآفرینی روش جدیدی برای تفکر و اقدام جهت توسعه کارآفرینی می باشد، به طوری که تمام سیستم های ضروری توسعه کارآفرینی و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر را مورد توجه قرار می دهد. چنین اکوسیستمی دربرگیرنده صدها عنصر است که می توانند در شش قلمرو اصلی بازار، سیاست، سرمایه مالی، فرهنگ، حمایت ها و سرمایه انسانی گروه بندی شوند. بنابراین در این مقاله به بحث در مورد اکوسیستم کارآفرینی و ضرورت وجود نگاه سیستمی در مقوله کارآفرینی پرداخته می شود.
کار آفرینان اصفهان نیز برای اولین بار در ایران ،اقدام به برگزاری هفته ی جهانی کارآفرینی از ۲۴ تا ۳۰ آبان اهتمام ورزیده اند.سایت isfahanweek.ir یک تلاش جمعی است از مروجین کارآفرینی در اصفهان(فردی، سازمانی، دانشگاهی و دولتی)، که سعی در تجمیع و نمایش تلاش های فعالان و علاقه مندان به ارزش آفرینی در هفته جهانی کارآفرینی دراصفهان است. تیم اجرایی هفته جهانی کارآفرینی، بدون چشم داشت مالی و در راستای مسئولیت اجتماعی خود فعالیت می کنند.
علت برگزاری هفته کار آفرینی در اصفهان بدلایلی چون واقع شدن در مرکز ایران، شهری صنعتی> تعداد زیاد دانشگاه ها در اصفهان، زیربنای اقتصادی قدرتمند، تعداد زیاد مراکز تحقیقاتی و تکنولوژی، بالاترین تعداد نماد اعتماد الکترونیک در شهرستان های ایران، بزرگترین تولید کننده فولاد در کشور، بزرگترین تولید کنند سنگ، بزرگترین تولید کنند طلای ساخته شده> بزرگترین تولید کننده شیر در کشور، مهد بسیاری از کارآفرینان بنام ایران در یک قرن گذشته و مهد ایجاد مراکز رشد و پارکهای فناوری در ایران و موسس اولینِ آن ها می باشد.

logo-samandehi