پنجشنبه، 23 خرداد 98 - 01:07

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در دیدار با هیات مدیره انجمن مدیران صنایع استان اصفهان گفت: اتاق بازرگانی از ایده های نو  نخبگان جوان به منظور راه اندازی جریان دانش در صنایع اصفهان استقبال می نماید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی، با بیان اینکه نقش انجمن مدیران صنایع در تشکل سازی در سطح ملی حایز اهمیت بوده و نقش خود را در جریانات اتاق و اقتصاد کشور به خوبی ایفا نموده است گفت: شرایط امروز اقتصاد استان با وجودیکه از ظرفیت های خوبی برای رشد برخوردار است، دچار چالش شده که تنها با چاره اندیشی، انسجام و تعامل تیمی و گروهی قابل حل می باشد. وی افزود: در دوره نهم هیات نمایندگان ساختار اتاق بازبینی شد و در ساختار جدید توجه به مراکز رشد به عنوان عاملی بر رونق کسب و کار اعضاء در دستور کار قرار گرفت. وی انسجام بخشی به نمایندگان اتاق در مجامع مختلف و انسجام ارتباطی آنها با کمیسیون های اتاق و توجه به اقتصاد شهری را از دیگر اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم اذکر کرد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه تنها راه حصول نتیجه مطلوب در فعالیت های اتاق را اتکاء به اعضا دانست و گفت: بنابراین تقویت انجمن ها و تشکل ها به عنوان راه انسجام تیمی اعضاء، از برنامه های مهم اتاق بازرگانی اصفهان می باشد. گلشیرازی راهکار مطلوب شدن وضعیت اقتصاد استان را برقراری جریان دانش دانست و تاکید کرد: بکارگیری مشاورین ذی صلاح بین المللی و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از جمله را ههای گسیل جریان دانش در صنایع اصفهان است. فرهاد رهنما، رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع استان اصفهان هدف اصلی انجمن مذکور را شبکه سازی بین فعالان صنعتی عنوان و تصریح کرد: قصد این انجمن این است که در کنار اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و همچنین دولت، به عنوان مامنی برای تسهیل امور صنعتگران و کمک به حل مشکلات آنها باشد. وی ایجاد موسسه پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی را یکی از اقدامات انجمن مدیران صنایع ذکر کرد و تبدیل این مرکز به محلی برای ایجاد استارتا پ ها را از اهداف ایجاد موسسه  مذکور دانست و خواستار استقبال هر چه بیشتر اتاق اصفهان از استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا و کمک به پرورش این ایده ها با تعامل انجمن صنایع اصفهان شد و تاکید کرد: ارتباطات مستمر و تبادل افکار اعضاء انجمن با هیات رییسه اتاق بازرگانی می تواند بر اقتصاد استان تاثیر مثبتی داشته باشد. گفتنی است عضویت هر چه سریعتر انجمن مدیران صنایع اصفهان به عنوان کلوپ خصوصی صنعتی استان در اتاق بازرگانی، کمک به تسهیل روابط تجاری صنعتگران و بهره مندی کمیسیون های تخصصی اتاق از پتانسیل های موجود در انجمن و… از جمله پیشنهادهای ارایه شده در این دیدار بود.
دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi