چهارشنبه، 24 مهر 98 - 02:14

 

 

در این شماره میخوانید 

 

🔹از دفترچه های کرایـه ای تا امضای الکترونیـک

🔶لزوم پیاده سازی دولت الکترونیک در تحقق پرونده الکترونیک سلامت

🔹پرونده الکترونیک سلامت از حـرف تا عمـل

🔶رنجـی که می بریـم

🔹هر چه بگندد نمکش می زنند

🔶اولویت امنیت سایبری تجهیزات پزشکی

🔹معرفی و آشنایی با برخی استارتاپهای حوزه سلامت و پزشکی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi