چهارشنبه، 01 تیر 01 - 12:31

 

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داد.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل،تبلت و لوازم جانبی، با بیان اینکه واردات مسافری آیفون همچناندردسرساز است، اظهار کرد: «موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار هم کهقانونی وارد شدند در گمرک مانده‌اند، چرا که ارز مورد نیاز آن‌هاتامین نشده است. البته در حال حاضر تخصیص ارز برای ثبتسفارش موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم انجام نمی‌شود.»

• بلاتکلیفی وضعیت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار
به گفته وی بانک مرکزی قرار بود در تالار دوم از ارز حاصل ازصادرات خشکبار برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار را تامینکند، اما با توجه به اینکه صادرکنندگان خشکبار نتوانستند این ارزرا تامین کنند و قیمت اعلامی آن‌ها حتی از قیمت ارز در بازار آزادبیشتر بود، این امر محقق نشد. بانک مرکزی هم تالار دوم را بست وتخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات موبایل منتفیشد. بنابراین تا تصمیم گیری‌های بعدی، وضعیت واردات موبایلبلاتکلیف است.

عالیان با بیان اینکه تعلیق در وضعیت واردات باعث رشد وارداتمسافری شده، تصریح کرد: «از اول سال تا ۲۲ خرداد حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل از طریق رویه مسافری وارد کشور شده که ۹۰ هزار دستگاه از آن‌ها آیفون بوده که عمدتا به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری به کشور وارد شده است. همچنین فقط ازاول خرداد تا ۲۲ خرداد ۴۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق واردکشور شده است. این در حالی است که سال گذشته که وارداتقانونی باز بوده، آمار واردات مسافری خیلی کمتر بوده و معمولامسافران برای استفاده شخصی موبایل وارد می‌کردند.»

• رونق قاچاق از طریق رویه مسافری

به گفته سخنگوی انجمن موبایل در حال حاضر هزینه وارداتتجاری برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۲۴.۵ درصد، اما هزینهواردات رویه مسافری ۲۱ درصد است و این اختلاف باعث شدهقاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری به صرفه باشد و رونق پیداکند، تا جایی که این پدیده نسبت به یک ماه آخر سال گذشته چهاربرابر رشد کرده است.

عالیان با بیان اینکه بخشی از درآمد دولت از طریق سوء استفادهاز رویه مسافری از بین می‌رود و ارز به صورت غیرقانونی از کشورخارج می‌شود، گفت: «این وضعیت منجر به فشار تورمی ارز دربازار آزاد می‌شود. مصرف کننده هم کالای بدون پشتوانه مصرفمی‌کند و در نهایت کل زنجیره تامین و عرضه موبایل و مصرفکننده آسیب می‌بیند.»

وی با بیان اینکه واردات قانونی آیفون و سایر موبایل‌های بالای۶۰۰ دلار ممنوع نیست، اما شدنی هم نیست، تصریح کرد: «درمقابل واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است.»

بر اساس این گزارش، اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی برممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیتبه اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی درواردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همانروزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ وممنوعیت واردات آن بود،
رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی باادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشیها در یک روزگفته بود که در این شرایط برخی آژانس‌های مسافرتی اطلاعاتمسافران را بدون اطلاع آنها می‌فروشند و موبایل به اسم آن‌ها (بهصورت قاچاق) وارد کشور می‌شود. این موبایل‌ها رجیسترمی‌شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می‌شود مردمدر سطح عرضه به مشکل بربخورند.

• موبایل‌های موجود در گمرک تعیین تکلیف شود

در این شرایط به گفته سخنگوی انجمن موبایل خواستهواردکنندگان این است که موبایل‌های موجود در گمرک که ثبتسفارش و تخصیص ارز دارند تعیین تکلیف و تامین ارز شوند تااین کالاها وارد بازار شود. اگر این امر محقق شود، واردات مسافریکاهش و قیمت‌ها تعدیل می‌شوند و قیمت‌های موبایل‌های بالای۶۰۰ دلار واقعی خواهد شد.

عالیان با بیان اینکه در حال حاضر موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار درضرر هستند و کالا از قیمت منطقه ارزان‌تر است. یعنی اگر کالا را ازایران بخرند و ببرند در دبی بفروشند سود بیشتری می‌برند. اماموبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار سود خوبی دارد.

• امسال چقدر موبایل وارد شد؟

وی افزود: «خواسته دیگر واردکنندگان این است که وزیر اقتصاد،احراز کالا در مبادی ورودی را به حالت قبل برگرداند، یعنی هرکسی مسافر است و با خود موبایل به کشور وارد می‌کند، درگمرکات فرودگاه احراز کند و فرصت یک ماهه به آن‌ها داده نشود. چون همین اتفاق باعث شد امکان دور زدن قانون و سوء استفاده ازرویه مسافری فراهم شود.»
عالیان همچنین درباره واردات سه میلیون و ۲۸۴ هزاردستگاه درسال جاری که بیش از ۴۰ درصد آن‌ها هنوز روشن (فروخته) نشده،گفت: «پس تقریبا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه ذخیره موبایل درکشور وجود دارد که قابل قبول است. البته این شرایط عمدتا مربوطبه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار است. به دلیل همین شرایط و رقابتبالا در گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، نوسانات نرخ ارز هم تاثیری برقیمت این موبایل‌ها نداشته است.»

logo-samandehi