شنبه، 15 مرداد 01 - 10:15

🌐 فضای رسانه ای اینروزها مثل فضای مدیریتی کشور نیاز به گشت ارشاد دارد .گشت ارشاد رسانه نیاز کنونی جامعه است. همانطور که تصمیمات مدیران بر زندگی مردم تاثیر می گذارد تاثیر رسانه ها بر فکر و ذهن مردم غیرقابل کتمان است

✅ اگر گشت ارشاد رسانه بود خیلی ها تنها احراز هویتشان دریافت کد تایید فعالیت اینستاگرام و تلگرام و … نبود و می بایست مثل سایرین از هفت خان احراز هویت گذر می کردند

⚫اگر گشت ارشاد رسانه بود برخی چهره های مجازی به خود اجازه نمیدادند در هر حوزه ای که تخصصی در آن ندارند اظهار فضل کنند

🧑‍⚕️همانطور که درد جسمانی نیاز به شخصی دارد که سالها علم طبابت را خوانده باشد ،چگونه روح و روان مردم را در مقابل حجم زیادی از شایعات قرار داده ایم!!!

🛑 اگر گشت ارشاد رسانه بود هیچ رسانه ای جرات نمی کرد روزانه فکر و عواطف مردم را هدف قرار دهد و برخی افراد سودجو پشت اکانتهای خود به دروغ گویی و لجن پراکنی مشغول نبودند . موضوعات اصلی را قربانی حواشی نمی کرد .

⭕ اگر گشت ارشاد رسانه بود رسانه ها کلیپ و تصاویر سایر کشورها را در مناسبات مختلف به نام ایران جا نمیزند.

🥷اگر گشت ارشاد رسانه بود هر شخصی صبح زنده باد و شب مرده باد آنهم به دلیل منفعت طلبی سر نمیداد

🚫 اگر گشت رسانه بود برخی مجموعه ها به نام اطلاع رسانی فعالیت های خود ، صرفا مطالب دلخواهشان را به یکسری رسانه های خاص نمی دادند

👤 چگونه است تمام مشاغل برای فعالیت نیاز به گذراندن دوره های آکادمیک و تخصصی
دارند ولی در حوزه ی رسانه شاهد هرج و مرج غیررسمی ها هستیم .

🎦 اگر گشت ارشاد رسانه بود بجای برخورد سلیقه ای شاهد تعامل و ارتقای سطح کیفی رسانه ها بودیم.

💵 اگر گشت ارشاد رسانه بود در رسانه های رسمی توزیع عادلانه فرصت ها و یارانه ها را شاهد بودیم.

💵اگر گشت ارشاد رسانه بود صاحبان اصلی خبر یعنی خبرنگاران که در سرما و گرما تعطیلی ندارند نگران حقوق پایه و بیمه ی خود نبودند

⚠️ اگر گشت ارشاد رسانه بود هالک های فیک مجازی فرصت عرض اندام نداشتند .چگونه است جامعه ورزشی و سپس مردم از رفتارهای شخصی منتسب به هالک ناراحت شدند ولی روزانه در مقایل هالک های رسانه ای سکوت می کنند و حسبن یزدانی های واقعی رسانه را نمی بینند!!!

🟥 ولی آنچه از واژه گشت برایمان معنی شده است محدودیت و اعمال سلیقه است
لطفا محدودیت را با مدیریت اشتباه نگیرید

🙏نباید اینطور باشد که گشت ارشاد رسانه تنها برای رسانه های رسمی باشد و غیررسمی ها در این فضا جولان دهند . طوری نباشد که محدودیت های موجود دست و پای رسمی ها را ببندد.

اگر گشت ارشاد رسانه بود🔻🔺

logo-samandehi