برچسب‌ "آموزش صنايع"

مجتمع توسعه ارتباطات پگاه – متاكو

اصفهان ارتباط | چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۹۱ - ۰۹:۴۷

مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان ( متاكو ) در ديماه ۱۳۷۹ تاسيس گرديده و مكان آن واقع در  اصفهان – خيابان سعادت آباد…

مجتمع توسعه ارتباطات پگاه – متاكو

اصفهان ارتباط | چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۹۱ - ۰۳:۲۱

مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان ( متاكو ) در ديماه ۱۳۷۹ تاسيس گرديده و مكان آن واقع در  اصفهان – خيابان سعادت آباد…

مجتمع توسعه ارتباطات پگاه – متاكو

اصفهان ارتباط | شنبه، ۰۹ مهر ۹۰ - ۰۹:۳۷

مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان ( متاكو ) در ديماه ۱۳۷۹ تاسيس گرديده و مكان آن واقع در  اصفهان – خيابان سعادت آباد…

مجتمع توسعه ارتباطات پگاه – متاكو

اصفهان ارتباط | پنجشنبه، ۰۹ تیر ۹۰ - ۰۷:۴۳

مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان ( متاكو ) در ديماه ۱۳۷۹ تاسيس گرديده و مكان آن واقع در  اصفهان – خيابان سعادت آباد…

logo-samandehi