برچسب‌ "دکتر کوروش خسروی"

اصفهان سیلیکون ولی غرب آسیا میشود اگر …

اصفهان ارتباط | سه‌شنبه، 03 دسامبر 19 - 05:56

نوشتن در مورد دکتر کورش خسروی سخت است. خسروی از آن دسته مدیرانی است که میداند برای اصفهان چه چیزی میخواهد. آنقدر بزرگ…

اصفهان میتواند بهترین اکوسیستم کارآفرینی غرب آسیا باشد

ماندانا داودی | پنج‌شنبه، 10 نوامبر 16 - 03:23

اکوسیستم کارآفرینی اصطلاحی است که بر اســاس آن موقعیت یک شهر برای پتانســیل های کســب وکار ســنجیده میشود. اصفهان از قدیم دارای پتانسیلهای…

logo-samandehi