برچسب‌ "رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان"

علیرضا نصراصفهانی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان : پنج میلیارد تومان بودجه هوشمندسازی شهر در سال جاری

اصفهان ارتباط | پنجشنبه، 01 اسفند 98 - 03:16

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از تفویض اختیار و تمرکززدایی غافل هستیم درحالیکه این مسائل باعث می‌شود مباحث به برخی افراد خاص…

logo-samandehi