برچسب‌ "روابط عمومی های اصفهان"

روابط عمومی های اصفهان نیاز به تحول دارند

اصفهان ارتباط | سه شنبه، 07 آبان 92 - 08:46

اصفهان از یک سو قطب صنعتی است و از سوی دیگر قطب گردشگری، همچنین یکی از استان های بزرگ و تأثیرگذار در عرصه…

logo-samandehi