برچسب‌ "مرکز آموزش اتاق اصناف اصفهان"

آموزش الکترونیک اصناف

اصفهان ارتباط | دوشنبه، 13 آبان 92 - 09:17

هدف آموزش وآزمون الکترونیکی اصناف ارتقای دانش متقاضیان دریافت پروانه است.مرکز آموزش اتاق اصناف اصفهان اعلام کرد در این نوع آموزش از هزینه…

پروانه کسب الکترونیکی

| شنبه، 11 آبان 92 - 09:25

مرکز آموزش اتاق اصناف اصفهان اعلام کرد در سال جدید کلیه درخواست و صدور پروانه کسب به صورت الکترونیکی در کلیه اتحادیه های…

logo-samandehi