برچسب‌ "معاون دفتر فناوری اطلاعات و امنیت استانداری اصفهان"

اصفهان سرآمد شهرهای جهان میشود اگر …

| شنبه، 18 خرداد 92 - 07:46

یک مدیر جوان از آن دسته مدیرانی که هم اهل فناوري اطلاعات است و هم متخصص رسانه. ۴ سال و اندی را به…

logo-samandehi