برچسب‌ "مقداد صرامی"

بازار آسیب پذیر ۱۳۹۹

اصفهان ارتباط | پنجشنبه، 28 فروردین 99 - 06:21

از لحظه ای که سردبیر محترم هفته نامه با بنده تماس گرفت و تقاضای تهیه یادداشت تحلیلی برای وضعیت کسب و کارها در…

logo-samandehi