برچسب‌ "چالشها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران"

چالشها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران

اصفهان ارتباط | یکشنبه، 21 اردیبهشت 93 - 11:33

باگسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور و تدوین طرحهایی جهت توسعه این کاربریها نظیر طرح تکفا( توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) و تعریف انبوهی…

logo-samandehi