برچسب‌ "۲۰۳۸"

مشکلی که در سال ۲۰۳۸ انتظارمان را می کشد؟

| دوشنبه، 16 تیر 93 - 11:57

احتمالاً بسیاری از شما مشکلی که برای سال ۲۰۰۰ پیش بینی میشد را به یاد دارید. مشکلی که تصور میشد بخاطر بازگشت دو…

logo-samandehi