#من_ ماسک_میزنم

برچسب‌ "Cyber attacks"

مهمترین سرقت های اطلاعاتی سال ۲۰۱۴

اصفهان ارتباط | پنجشنبه، 14 خرداد 94 - 04:28

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای براساس بررسی که توسط شرکت امنیتی پاندا انجام شده است مهمترین رویدادهای امنیت فناوری…

logo-samandehi