#من_ ماسک_میزنم

برچسب‌ "E-government"

وضعیت دولت الکترونیکی در ایران ارزیابی شد

اصفهان ارتباط | شنبه، 16 اسفند 93 - 02:46

در نخستین گارگاه آموزشی پایش دولت الکترونیکی در ایران که با همکاری سازمان ملل برگزار شد وضعیت دولت الکترونیکی در ایران براساس چارچوب…

logo-samandehi