#من_ ماسک_میزنم

برچسب‌ "Geasture"

گوگل با Geasture زبان اشاره را به تکلم ترجمه می‌کند

اصفهان ارتباط | چهارشنبه، 04 تیر 93 - 10:23

نعمت برخورداری از قوه‌ی تکلم یکی از بهترین‌های عالم است که در اختیار انسان گذارده شده، چراکه راحت‌ترین روش برای برقراری با دیگران،…

logo-samandehi