#من_ ماسک_میزنم

برچسب‌ "ISP VOIP"

آشنایی با کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه اصفهان

| جمعه، 29 آذر 92 - 06:41

کمیسیون اینترنت و سرویسهای الکترونیک یکی از کمیسیونهای دهگانه سازمان نظام صنفی رایانه ای می باشد که با توجه به اهمیت آن در…

logo-samandehi