چهارشنبه، 24 دی 93 - 05:11

شورایعالی فناوری اطلاعات دستورالعمل جدیدی برای خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از سوی دستگاههای اجرایی تصویب کرد. براساس این دستورالعمل، خرید کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از سوی دستگاه های اجرایی و همچنین، کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری وارداتی و تولید داخل و خدمات اپراتورها با رعایت الزامات این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.

700378

این دستورالعمل با هدف جلوگیری از هزینه های مضاعف دستگاههای دولتی در راستای مدیریت آدرسهای عددی اینترنتی و مهاجرت از نسخه چهارم به ششم آدرسهای عددی اینترنتی، توسعه خدمات الکترونیکی و توسعه شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است.

شورایعالی فناوری اطلاعات در هشتمین جلسه خود علاوه بر مصوبات در حوزه دولت الکترونیکی، در مورد سلامت الکترونیکی و نظام ملی آدرس گزاری مکان محور نیز تصمیماتی گرفت.

براین اساس تشکیل کارگروه خدمات الکترونیکی سلامت با هدف ایجاد یکپارچگی اطلاعات در این حوزه، ایجاد هماهنگی و هم افزایی در ذینفعان بخش و همچنین ایجاد امکان مشارکت مردم با نظام سلامت در این جلسه مصوب شد.

طبق دستورالعمل اجرایی نظام ملی آدرس گزاری مکان محور که به تصویب این شورا رسید نیز با استفاده از ظرفیت های کدپستی، تمامی نشانی های مکان ها ضمن تطبیق با موقعیت جغرافیایی، با آدرس واحد و استاندارد مطابقت داده شده و حاصل این پروژه ملی یکتا شدن آدرس ها در کلیه سامانه های خدماتی دولتی و عمومی خواهد بود.

به گزارش مهر، برگزاری جلسات کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و کارگروه تعامل پذیری در حوزه سلامت الکترونیکی و نیز راه اندازی کارگروه توسعه دولت الکترونیکی استان ها از جمله اقدامات دبیرخانه شورایعالی فناوری اطلاعاتت در ۹ ماه گذشته است. درهمین حال پیاده سازی پایلوت طرح نظام آدرس گزاری مکان محور در شهر تهران و حمایت از توسعه نرم افزارهای کاربردی مبتنی بر تلفن همراه در راستای مصوبات این شورا انجام گرفته است.

منبع

logo-samandehi