یکشنبه، 29 دی 92 - 02:16

taghvim-raze-shoma

نرم افزار فارسی آندروید تقویم چینی رازشما برای پیدا کردن علائم ستاره شناسی(طالع بینی چینی) سال, ماه, روز و ساعت تولد, تقویم قدیمی چینی (قمری چینی) را محاسبه میکند. برای پیدا کردن شخصیت هر فرد سه راه مختلف ارائه میدهد (ستاره شناسی چینی – گروه خون ژاپنی – چرخ برمه). علاوه بر اینها این نرم افزار آندروید راهی که مردم چین قدیم (طالع بینی چینی) برای سنجش تطابق شخصیت زن و مرد برای ازدواج بکار میبرده اند را در اختیار شما میگذارد, و همینطور احتمال پسر یا دختر بودن بچه به روش چینی در این نرم افزار میتوان یافت کنید.  نرم افزار رازشما همچنین تقویم جدید چینی (خورشیدی چینی) را بر تقویم های شمسی, قمری (شیعه – اسلامیک وسترن – ام القرا) و میلادی افزوده است.

– تقویم چینی

در این نرم افزار در صفحه تقویم ها علاوه بر روز, ماه و سال میلادی, شمسی و قمری, تقویم جدید چینی که بر اساس سال شمسی محاسبه میشود نیز نشان داده میشود. ولی برای محاسبات بخشهای دیگر از تقویم قدیمی چینی (قمری چینی) که برای اینکار مناسب میباشد استفاده شده است.

– شخصیت افراد به روش ستاره شناسی چینی

این نرم افزار با محاسبه تقویم قدیمی چینی (قمری چینی) علائم ستاره شناسی برای سال, ماه, روز و ساعت تولد شخص مورد نظر را با بکارگیری روشهای متداول برای هرکدام مشخص کرده و نشان میدهد. سپس با فشار یک کلید شخصیت این فرد بر اساس روز تولد او به نظر شما میرسد.

شخصیت افراد به روش گروه خون ژاپنی

با دانستن گروه خون شخص مورد نظر وبا کمک این نرم افزار میتوانید از شخصیت او آگاه شوید. این باوری است که در ژاپن طرفداران زیادی دارد و حتی در بعضی از شرکتهای ژاپنی برای انتخاب افراد جهت استخدام از روش بکار گرفته در این نرم افزار استفاده میکنند.

شخصیت افراد به روش چرخ برمه

روش بسیار قدیمی دیگری که برای تشخیص کنش ها و واکنش های افراد وجود دارد روش چرخ برمه است که براساس روز هفته که فرد مورد نظر در آن متولد شده است قضاوت میکند.

تطابق شخصیت زن و مرد برای ازدواج

با محاسبه تقویم قدیمی چینی و پیدا کردن علائم ستاره شناسی مربوط به آن برای سال, ماه, روز وساعت تولد زن ومرد بطور جداگانه و با در نظر گرفتن ضرائب هرکدام, این امکان در اختیار شما قرار میگیرد تا با علامت گذاری در جدولی که این نرم افزار روی صفحه نشان میدهد میزان تطابق شخصیتی زن و مرد را پیدا کنید.

امکان پسر یا دختر بودن بچه

طبق نوشته های قدیمی که در معابد چینی بدست آمده, روشی برای تشخیص جنسیت بچه با توجه به سن مادر و تاریخ شروع حاملگی پیشنهاد شده است, که این نرم افزار با بکارگیری این روش, احتمال پسر یا دختر بودن بچه را حتی قبل از شروع حاملگی نشان میدهد. البته منظور از احتمال, شانس زیادتری است که پسر باشد یا دختر.

یادآوری روزهای خاص مثل روز تولد با استفاده از عکس

با لمس خانه آبی مربوط به روز مورد نظر روی صفحه تقویم و انتخاب عکسی که مایلید در این روز نمایش داده شود وسپس لمس یک کلید علامت آبی رنگی در این روز و ماه بخصوص ظاهر میشود که هر سال در این ماه شاهد آن خاهید بود و با لمس این علامت عکس مربوط به آن ظاهر میشود که یادآور مناسبت این روز میباشد.

logo-samandehi