سه شنبه، 07 خرداد 92 - 01:41
مدرسه هوشمند چيست؟

 

مدرسه هوشمند چیست؟

مدرسه هوشمند چیست؟

دانش آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند.در این مدرسه، برنامه درسى محدودکننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده مى شود از برنامه هاى درس خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه روش تدریس براساس دانش آموز محورى است. تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهى ـ یادگیرى از راهبردها وخط مشى هاى مدرسه هوشمند است.بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده اى را در عرصه هاى متفاوت حیات بشرى به دنبال داشته است. در سالیان اخیر فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات، بیشترین تأثیر را در حیات بشریت داشته اند. دنیاى ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و داده و اطلاعات به سرعت و در زمانى غیرقابل تصور به اقصى نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار مى گیرد. بدون شک مهمترین و در عین حال بزرگترین پیشرفت در زمینه فناورى اطلاعات و ارتباطات به ابداع اینترنت، برمى گردد.فناورى اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده اى را در تمامى عرصه هاى اجتماعى بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشرى به گونه اى است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتى است. جامعه اى که در آن دانایى و میزان دسترسى و استفاده مفید از دانش،  داراى نقش محورى و تعیین کننده است.فناورى اطلاعات، به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است. کامپیوترى شدن بسیارى از امور جارى مردم، انجام بسیارى از کارهاى روزمره بانکى با استفاده ازاینترنت و شبکه هاى ارتباطى در منزل، آموزش الکترونیکى و مجازى و عدم نیاز به حضور در کلاسهاى درس، توسعه و ترویج تجارت الکترونیکى از دستاوردهاى فناورى اطلاعات است و در رفاه و آسایش مردم نقش دارند.امروزه مدیریت دانش در نظامهاى اطلاع رسانى کامپیوترى به صورت قابل ملاحظه اى مورد توجه قرار گرفته است. سازماندهى و مدیریت دانش و به دنبال آن مدیریت اطلاعات، نقش اساسى را در انتقال دانش فردى به دانش سازمانى ایفا مى کنند. همچنین مدیریت اطلاعات و منابع آموزشى در محیط آموزش الکترونیکى اهمیت ویژه اى دارد. از آنجا که نظامهاى یادگیرى الکترونیکى اطلاعات بسیارى را نگهدارى مى کنند،  ایجاد این چنین محیطهایى باید به گونه اى انجام شود که کاربران بتوانند از اطلاعات موجود استفاده مفید و مؤثرى داشته باشند. آموزش، رکن اصلى در توسعه پایدار هر کشور است و آموزش الکترونیکى، امروزه از جدیدترین، مؤثرترین و مطمئن ترین روشها در توسعه آموزشهاى فردى و سازمانى است.سیستم نوین آموزش الکترونیکى فواید و مزایاى منحصر به فردى را براى افراد، سازمانها و مراکز آموزشى به همراه دارد. در گذشته تمامى آموزشهاى کارکنان در شرکتها و سازمانها به شیوه کلاسهاى حضورى برگزار مى گردید که در آن محوریت کلاس با مربى آموزش بود. با ظهور اینترنت، آموزش الکترونیکى باعث گسترش دامنه آموزش و باعث به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات شد.قرن ۲۱ به سمتى مى رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارتهاى کامپیوترى نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدى از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتى کنونى همخوانى ندارد. مدتى است برخى کشورهاى جهان به تأسیس مدارس الکترونیکى یا مدارس هوشمند دست زده اند. در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابى تأثیر مى گذارد و برنامه هاى درسى را تا حدودى تغییر مى دهد. ولى در عین حال کارکردهاى اجتماعى مدارس بر جاى خود باقى مى ماند چون در روابط اجتماعى به دانش آموزان یارى مى رساند. در این مدارس دانش آموزان مى توانند با منابع علمى جهان و معلمان و بچه هاى مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند. مدرسه هوشمند مدرسه اى فیزیکى است و کنترل و مدیریت آن، مبتنى بر فناورى کامپیوتر و شبکه انجام مى گیرد و محتواى اکثر دروس آن الکترونیکى و سیستم ارزشیابى و نظارت آن هوشمند است. در چنین مدرسه اى یک دانش آموز هوشمند، با صرف وقت بر روى موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیتهاى اجرایى خود را توسعه و تغییر مى دهد و این نکته اى است که به مسئولان مدرسه اجازه مى دهد تا با توجه به تغییرات به وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش آموزان، آنها را براى اخذ اطلاعات جدید آماده نمایند.

logo-samandehi