شنبه، 11 دی 95 - 09:00

در این شماره  میخوانید

آشنایی با کاندیداهای این دوره

آگهی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان
اتحادیه صنف تولید و فروش سیستم های رایانه ای و خدمات فناوری اطلاعات اصفهان
(شماره : ۲۹۶/۹۵ تاریخ : ۱/۱۰/۹۵۵)

*** اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد ***

اسامی داوطلبان هیأت مدیره

۱- شهرام پور نائب زاده
۲- فرشاد جعفریان
۳- سید مجتبی حسینی بهشتیان
۴- مسعود حیدری
۵- سید مهدی رضوانی آقا رضائی
۶- حبیب الله صدارت
۷- مجید کرباسچی
۸- علی کرم پور
۹- امید محمدی
۱۰- سید عباس مصطفوی
۱۱- سعید میرزاخانی
۱۲۲- سید محمدرضا نوربخش چم چنگی

اسامی داوطلبان بازرسان

۱- محمدرضا اعلمی فر
۲- مصطفی سلیمان نژاد
۳- اشکان گودرزی
۴۴- کمال مختاری

** تعداد مورد نیاز **

هیأت مدیره : پنج ( ۵ ) نفر اصلی – دو ( ۲ ) نفر علی البدل
بازرسان : یک ( ۱ ) نفر اصلی – یک ( ۱۱ ) نفر علی البدل

دیگر ویژه نامه های اصفهان را در اینجا بخوانید

logo-samandehi