سه شنبه، 17 تیر 93 - 11:53

 

Dlink router

در این پست قصد ارائه لیست قیمت تجهیزات شبکه را داریم که سعی خواهیم کرد به صورت منظم، قیمت ها را بروزرسانی کنیم.

 مودم روتر بی سیم TP-Link

مدل نوع دستگاه استاندارد پورت LAN گارانتی قیمت
Tp-Link TD-W8151N مودم روتر وایرلس ۱۵۰Mbps ۱ فرادانش سامان ۶۴,۰۰۰
Tp-Link TD-W8901G مودم روتر وایرلس ۵۴Mbps ۴ فرادانش سامان ۷۱,۰۰۰
Tp-Link TD-W8950ND مودم روتر وایرلس ۱۵۰Mbps ۴ فرادانش سامان ۱۰۲,۰۰۰
Tp-Link TD-W8901N مودم روتر وایرلس ۱۵۰Mbps ۴ فرادانش سامان ۶۵,۰۰۰
Tp-Link TD-W8951ND مودم روتر وایرلس ۱۵۰Mbps ۴ فرادانش سامان ۷۵/۰۰۰
Tp-Link TD-W8960N مودم روتر وایرلس ۳۰۰Mbps ۴ فرادانش سامان ۱۴۶,۰۰۰
Tp-Link TD-W8961ND مودم روتر وایرلس ۳۰۰Mbps ۴ فرادانش سامان ۱۰۲,۵۰۰
Tp-Link TD-W8968 مودم روتر وایرلس ۳۰۰Mbps ۴ فرادانش سامان ۱۳۰,۰۰۰

[divider]

تجهیزات بی سیم D-Link استاندارد ۸۰۲٫۱۱ac

مدل نوع دستگاه تعداد باند پورت LAN گارانتی قیمت
D-Link DIR-868L ۸۰۲٫۱۱ac
Cloud Router
۲ باند
AC 1750
۴ ایزی ۶۹۵,۰۰۰
D-Link DIR-865L ۸۰۲٫۱۱ac
Cloud Router
مجهز به ۶ آنتن
۲ باند
AC 1750
۴ ایزی ۷۶۵,۰۰۰
D-Link DIR-850L ۸۰۲٫۱۱ac
Cloud Router
۲ باند
AC 1200
۴ ایزی ۳۶۶,۰۰۰
D-Link DIR-810L ۸۰۲٫۱۱ac
Cloud Router
۲ باند
AC 750
۴ ایزی ۲۱۶,۰۰۰
D-Link DWA-171 دانگل وایرلس USB ۲ باند
AC 750
ایزی ۸۹,۰۰۰
D-Link DWA-182 دانگل وایرلس USB ۲ باند
AC 1200
ایزی ۱۸۶,۰۰۰

 

[divider]

روترهای دو بانده گیگابایتی

مدل نوع دستگاه تعداد باند USB/LAN گارانتی قیمت
Tp-Link TL-WDR4300 Router ۲ باند
N750
۴ گیگابیتی۲ USB فرادانش سامان ۳۴۰,۰۰۰
Tp-Link TL-WDR3600 Router ۲ باند
N600
۴ گیگابیتی۲ USB فرادانش سامان ۲۵۰,۰۰۰
Tp-Link TL-WDR3500 Router ۲ باند
N600
۴ مگابیتی۱ USB فرادانش سامان ۲۵۰,۹۸۰
Tp-Link TL-WR2543ND Router ۲ باند
۴۵۰
۴ گیگابیتی۱ USB فرادانش سامان ۲۷۴,۶۰۰
Tp-Link TL-WDN4800 Router ۲ باند
۴۵۰
فرادانش سامان ۱۳۲,۰۰۰
Tp-Link TL-WDN3200 Router without external Antennas ۲ باند
N600
فرادانش سامان ۷۵/۴۳۰
Tp-Link TL-WR940N Router ۱ باند
۳۰۰
۴ مگابیتی فرادانش سامان ۱۶۹,۲۴۰
Tp-Link TL-WR841N Router ۱ باند
۳۰۰
۴ مگابیتی فرادانش سامان ۹۷,۷۰۰
Tp-Link TL-WR842ND Router ۱ باند
۳۰۰
۴ مگابیتی۱ USB فرادانش سامان ۱۳۳/۷۰۰
Tp-Link TL-WR741ND Router ۱ باند
۱۵۰
۴ مگابیتی فرادانش سامان ۷۴,۵۶۰

 

[divider]

روتر سرویس ابری D-Link

مدل نوع دستگاه استاندارد پورت LAN گارانتی قیمت
D-Link DIR-600L Cloud Router ۱۵۰Mbps ۴ ایزی ۹۰,۰۰۰
D-Link DIR-605L Cloud Router ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۱۱۸,۰۰۰
D-Link DIR-619L Cloud Router ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۲۳۸,۰۰۰
D-Link DIR-626L Cloud Router ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۱۷۰,۰۰۰
D-Link DIR-636L Cloud Router ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۲۴۰,۰۰۰
D-Link DIR-826L Cloud Router ۶۰۰Mbpd ۴ ایزی ۳۲۵,۰۰۰

 

[divider]

تجهیزات بی سیم D-Link استاندارد ۸۰۲٫۱۱n با سرعت ۳۰۰Mbps

 

مدل نوع دستگاه استاندارد پورت LAN گارانتی قیمت
D-Link DAP-1320 افزایش دهنده محدوده ۳۰۰Mbps ایزی ۱۴۰/۰۰۰
D-Link DAP-1360 اکسس پوینت دو باند ۳۰۰Mbps ۱ ایزی ۱۱۰/۰۰۰
D-Link DAP1522 اکسس پوینت دو باند ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۳۳۸/۰۰۰
D-Link DAP-1525 اکسس پوینت/ بوستر
دو باند
۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۴۱۵/۰۰۰
D-Link DWA-131 دانگل وایرلس ۱۵۰Mbps ایزی ۵۰/۰۰۰
D-Link DWA-135 دانگل وایرلس ۲ آنتن ۳۰۰Mbps ایزی ۴۰/۰۰۰
D-Link DWA-132 دانگا وایرلس ۲ آنتن ۳۰۰Mbps ایزی ۴۸/۰۰۰
D-Link DWA-140 دانگل وایرلس ۳۰۰Mbps ایزی ۵۵/۰۰۰
D-Link DWA-160 دانگل وایرلس دو باند ۳۰۰Mbps ایزی ۸۵/۰۰۰
D-Link DIR-615 روتر وایرلس ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۸۰/۰۰۰
D-Link DIR-618 روتر دو آنتن ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۲۰۰/۰۰۰
D-Link DIR-645 روتر خانگی با پشتیبانی از فناوری
DLNA
۳۰۰Mbps ۵ ایزی ۳۹۸/۰۰۰
D-Link DIR-655 روتر وایرلس ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۳۵۰/۰۰۰
D-Link DIR-815 روتر دو باند ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۲۵۵/۰۰۰
D-Link DIR-825 روتر دو باند ۳۰۰Mbps ۴ ایزی ۱۴۸/۰۰۰
D-Link DIR-835 روتر دو باند بی سیم N750 ۷۵۰Mbps ۴ ایزی ۴۹۲/۰۰۰
D-Link DWA-645 آداپتور وایرلس ۳۰۰Mbps ایزی ۱۰۰/۰۰۰
D-Link DWA-547 آداپتور وایرلس ۳۰۰Mbps ایزی ۱۰۵/۰۰۰
D-Link DWA-548 آداپتور وایرلس PCI دو آنتن ۳۰۰Mbps ایزی ۸۰/۰۰۰
D-Link DWA-566 آداپتور وایرلس PCI دو آنتن دو باند ۳۰۰Mbps ایزی ۱۲۳/۰۰۰

[divider]

تجهیزات بی سیم D-Link استاندارد ۸۰۲٫۱۱n با سرعت ۱۵۰Mbps

مدل نوع دستگاه استاندارد پورت LAN گارانتی قیمت
D-Link DIR-505 روتر/اکسس پوینت/ Hotspot/ Repeater ۱۵۰Mbps ۱ ایزی ۹۰,۰۰۰
D-Link DIR-524 روتر وایرلس ۱۵۰Mbps ۴ ایزی
D-Link DIR-604 روتر وایرلس/ کلاینت/ سوئیچ AP Mode ۱۵۰Mbps ۴ ایزی ۱۲۱,۰۰۰
D-Link DIR-300 روتر با رابط کاربری گرافیکی ۱۵۰Mbps ۴ ایزی ۷۰,۰۰۰
D-Link DIR-600 روتر وایرلس ۱۵۰Mbps ۴ ایزی ۵۸,۰۰۰
D-Link DIR-506L روتر وایرلس مجهز به باتری داخلی ۱۷۰۰ میلی آمپری ۱۵۰Mbps ۱ ایزی ۱۶۶,۰۰۰
D-Link DIR-508L روتر وایرلس/Hotspot مجهز به پاور بانک ۴۰۰۰ میلی آمپری ۳۰۰Mbps ۱ ایزی ۴۰۰,۰۰۰
D-Link DAP-1155 اکسس پوینت/ Bridge وایرلس ۱۵۰Mbps ۲ ایزی ۷۴,۰۰۰
D-Link DWA-123 دانگل وایرلس USB ۱۵۰Mbps ایزی ۲۶,۰۰۰
D-Link DWA-121 دانگل وایرلس USB ۱۵۰Mbps ایزی ۳۶,۰۰۰
D-Link DWA-125 دانگل وایرلس USB ۱۵۰Mbps ایزی ۴۱,۰۰۰
D-Link DWA-126 دانگل وایرلس USB آنتن مجزا ۱۵۰Mbps ایزی ۸۵,۰۰۰
D-Link DWA-525 کارت وایرلس PCI ۱۵۰Mbps ایزی ۴۱,۰۰۰

 

[divider]

محصولات بی سیم OutDoor سری AirPremier Enterprise

مدل نوع دستگاه استاندارد گارانتی قیمت
D-Link DAP-3310 اکسس پوینت/Bridge وایرلس خارجی ۳۰۰Mbps ایزی ۳۲۷,۰۰۰
D-Link DAP-3410 اکسس پوینت/Bridge وایرلس خارجی ۳۰۰Mbps ایزی ۳۴۴,۰۰۰
D-Link DAP-3520 اکسس پوینت وایرلس خارجی ۳۰۰Mbps ایزی ۱,۵۱۵,۰۰۰
D-Link DAP-3690 اکسس پوینت وایرلس خارجی ۳۰۰Mbps ایزی ۳,۱۰۰,۰۰۰

 

[divider]

محصولات بی سیم InDoor سری AirPremier Enterprise

مدل نوع دستگاه استاندارد گارانتی قیمت
D-Link DAP-2310 اکسس پوینت وایرلس ۳۰۰Mbps ایزی ۳۰۰,۰۰۰
D-Link DAP-2360 اکسس پوینت وایرلس ۳۰۰Mbps ایزی ۳۸۰,۰۰۰
D-Link DAP-2553 اکسس پوینت وایرلس ۳۰۰Mbps ایزی ۶۹۷,۰۰۰
D-Link DAP-2690 اکسس پوینت وایرلس ۳۰۰Mbps ایزی ۱,۰۰۰,۰۰۰

 

logo-samandehi