یکشنبه، 22 دی 92 - 06:03

 

آسیاتک

شرکت انتقال داده های آسیاتک نامزد دریافت لوح عملکرد مناسب دربخش های اصلی وجانبی درگروه رایانه طی سالهای ۸۶ تا ۹۱ شد.مسابقه ملی بهره‌وری توسط کمیته علمی وبا استفاده از شاخص‌های اندازه‌گیری شده برای ۱۱۱۲ بنگاه قتصادی درسامانه ملی اندازه‌گیری وتحلیل شاخص‌های بهره‌وری برگزارو ۳۱۹ بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد پنجمین دوره مسابقه ملی بهره‌وری انتخاب شدند. این تعداد نامزد از ۳۵ گروه اقتصادی بانک و بیمه، گروه های سرمایه گذاری، گروه رایانه، فولاد، معادن، تولیدات پتروشیمی، انبوه سازی، خودروسازان، محصولات شیمیایی، لوازم خانگی، سیمان، منسوجات و … که درجشنواره به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرارگرفته اند؛ انتخاب شدند.بنابراین گزارش، براساس محاسبات صورت گرفته توسط سامانه ملی اندازه گیری وتحلیل شاخص های بهره وری درمیان گروه رایانه به شرکت آسیاتک، گواهینامه نامزدی اعطا شد. این گزارش حاکی است، ریاست این جشنواره برعهده دکترمحمد نهاوندیان است وطبق رویه اجرایی درهرگروه اقتصادی، شرکت‌ها در سه بخش اصلی، جانبی و ویژه ارزیابی می‌شوند که در بخش اصلی شاخص‌های، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه وبهره‌ وری کل عوامل، دربخش جانبی درصد حاشیه سودخالص وفروش سرانه ودربخش ویژه شاخص، بهره‌وری انرژی محسوب می‌شود. شاخص‌های اندازه‌گیری شده برای شرکت‌های حاضردرجشنواره مربوط به سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ است که با میانگین صنعت مربوطه و اهداف رشد بهره‌وری تعیین شده دربرنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مقایسه می‌شوند.دراین مسابقه که همه ساله با مشارکت اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود درنهایت برندگان توسط داوران جشنواره که ازمتخصصین هرصنعت هستند، تعیین خواهندشد. دراین دوره بیش از ۳۳۰۰ نفرازاساتید دانشگاه، مدیران ارشد وکارشناسان خبره، داوری وانتخاب برندگان را برعهده دارند وبرندگان پنجمین دوره جشنواره درتاریخ ۲۲ دی ماه سال جاری طی مراسم رسمی درهتل آزادی مورد تقدیرقرارخواهند گرفت. لازم به ذکراست هم اکنون پنجمین مسابقه ملی بهره‌وری کشوربا اعلام نامزدی ۳۱۹ بنگاه از ۳۵ گروه اقتصادی کشورآغازبه کارکرده است.

logo-samandehi