شنبه، 17 اسفند 92 - 08:02

 

تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان مدیریت صنعتی، سازمان نظام نصر کشور و انجمن انفورماتیاک ایران به منظور ترویج فرایندهای بلوغ قابلیت، مدیریت و پایش خدمات فاوا امضا شد.

به گفته رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، اساس این تفاهم نامه همکاری در زمینه طراحی و اجرای نقشه راهی برای ارتقا سطح بلوغ قابلیت های راهبردی و مدیریت فناوری اطلاعات شرکت های بزرگ است.کاظم آیت الهی ادامه داد: این طرح در دو مقطع اصلی و فرعی نیازسنجی، تهیه نقشه راه تفصیلی و همچنین اجرای نقشه راه و استقرار مدل ارزیابی اجرا خواهد شد.او گفت: مدل های مرجع و استانداردهای فرآیندی مدل بلوغ قابلیت همراه با استانداردهای فرایندی مدیریت و پایش خدمات فاوا، ایزو ۲۰۰۰۰ و COBIT، مجموعه را تشکیل می دهد که ترویج آن میان موسسات و شرکت ها، موجب ارتقا سطح توانمندی و گذر به سازمان هایی حرفه ای و طراز بین الملل خواهد شد.او افزود: طرفی مدل بلوغ مدیریت در حال تبدیل شدن به یکی از معیارهای مهم آماده بودن شرکت ها برای در نظر گرفتن یک مدل برون سپاری یا بهره گیری از آن است.بنابراظهارات رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از این رو با توجه به جایگاه سازمان نصر کشور ( نظام صنفی رایانه ای ) به عنوان یک تشکل فراگیر صنفی فاوا، این نهاد صنفی علاقه مند به چنین رویکردی در بازار خدمات مشاوره این حوزه است.بر اساس این گزارش سازمان مدیریت صنعتی تمایل است تا این طرح را در قالب پروژه ای با همکاری و بهره گیری از توان و ظرفیت علمی و حرفه ای  و همچنین جایگاه و  ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن انفورماتیک ایران به مرحله اجرا در آورد. از این رو گام اول این طرح شامل شرکت های بزرگ با الویت شرکت های شرکت کننده در رتبه بندی شرکت های بزرگ ایران  ( IMI100) یا جایزه تعالی ( EFQM) و همچنین شرکت های فاوا است.

logo-samandehi