سه شنبه، 13 اسفند 92 - 08:52

 

n00136894-b

موافقت نامه همکاری جهت حمایت از تجاری سازی طرحهای دانش بنیان، میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق پژوهش و فناوری اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضا رسید.

این موافقت نامه با هدف اعطای تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری اصفهان به شرکتهای دانش بنیان، با تایید معاونت تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.در این موافقت نامه، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان متعهد شده که طرحهای شرکتهای متقاضی دریافت تسهیلات را بررسی کرده و طرح های برگزیده را به معاونت تجاری سازی معرفی نماید؛ همچنین پیشرفت طرح های مصوب به منظور تایید پرداخت مراحل بعدی تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را رصد کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد.معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بر اساس این موافقت نامه مبلغ ۳۰ میلیارد ریال را در سه مرحله در اختیار صندوق پژوهش و فناوری اصفهان قرار میدهد.گفتنی است؛ این موافقت نامه در جریان بازدید دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت های دانش بنیان کیمیا فرآیند نقش جهان، تالی ژن پارس، فراکوش، شعله آریا، کاراپالایه، پیام پرداز، فراتحقیق، صباسکه، نانو واحد صنعت، کاوش نیرو، هیدروژن آسیا و بهیار صنعت سپاهان مستقر در این شهرک به امضا رسید.

logo-samandehi