یکشنبه، 01 تیر 93 - 10:36

 

یادمان نرفته است که همین چند سال پیش هنگامی که صحبت از استفاده از سیستم های دیجیتال و برنامه های مبتنی بر فناوری اطلاعات می شد بسیاری از مردم آن را یک روش فانتزی و غیر دستیابی عنوان می کردند و از رویارویی با چنین مواردی برحذر بودند. نمونه های بسیاری در این زمینه وجود داشت و دارد. بگذارید با یک مثال آن را روشن کنیم .

url

اتوبوس یکی از وسایل نقلیه عمومی است که در وهله اول به دلیل قیمت پایین آن یکی از پرطرفدارترین وسایل نقلیه می باشد. وجود بلیط های کاغذی در این زمینه تا همین چند سال پیش یکی از معظلات سیستم های مدیریت شهری بود و در حالی که استفاده از سیستم های الکترونیکی در خارج از کشور یکی از ساده ترین کارها بود ، اما این موضوع در داخل کشور بدلیل نبود زیر ساخت ها و آموزش های مردم جایی نداشت .

زمزمه های این کار که به گوش شنید بسیاری از مردم دوباره آن را موضوعی جهت گران کردن کرایه ها عنوان کردند و حتی برخی نسبت های ناروایی را روانه مسوولین مدیریت شهری کردند. سیستم الکترونیکی بلیط پیاده سازی شد ، مردم آموزش های لازم را دیدند و این روزها همان مردمی که این طرح را شکست خورده میدانستند ، الان احساس رضایت می کنند. کافی است یک حساب ساده کنیم ؛ بلیط های کاغذی هزینه های نگهداری ، چاپ ، محیط زیست ، در دسترس نبودن همیشگی ، بهداشتی و از همه مهم تر اقتصادی را بر دوش یک جامعه تحمیل می نمود.یک موضوع دیگر را نیز یادمان بیاید و آن هم این است که گاهی این بلیط ها بجای کرایه تاکسی هم استفاده می شد و دعوای همیشگی مسافر و راننده بر سر پول خرد با یک بلیط کاغذی حل می شد،از سوی دیگر بلیط ها دست به دست میگشت و علاوه بر از بین رفتن بلیط در یک دوره زمانی بیماری هایی از طریق آن هامنتقل می شد .اما امروز را نگاه کنید؛ با استفاده از این سیستم می توان گفت هزینه های چاپ به حداقل رسیده ، بلیط همیشه در دسترس شهروندان می باشد و مسائل بهداشتی در اولویت اول قرار گرفته است .

اگر عزم ملی شهروندان در این زمینه وجود نداشت آیا این اتفاق مهم می افتاد ؟ اگر مدیریت شبانه روزی مدیران شهری نبود آیا این تکنولوژی در شهر پیاده سازی می شد؟ با استفاده از این دو مولفه می توان گفت که اقتصاد شهری با فرهنگی که مردم از خود نشان دادند به منصه ظهور رسید . این پروژه یک نمونه بسیار کوچک در حوزه نقش IT در اقتصاد و سیستم های شهری می باشد و باید گفت که پروژه های بسیاری هستند که اگر به آن توجه شود و آن را در بستر فناوری اطلاعات نهادینه کنیم ، صرفه جویی های اقتصادی ایجاد خواهد شد.

در حوزه گردشگری با استفاده از سیستم های دیجیتال ، در حوزه های شهری و تبلیغات محیطی با استفاده از مدیریت اینترانت ، در حوزه های فرهنگ و کتاب با استفاده از سیستم های آنلاین ، در حوزه اقتصادهای کلان و خرد و در حوزه آموزش های نوین ، تکنولوژی IT به کمک مدیران و مردم خواهد آمد و خوب است که در این سال برای محقق شدن عنوان آن به سمت این سیستم نیز برویم …

logo-samandehi