شنبه، 19 اسفند 91 - 00:26

 

گفت و گو با دکتر مهران نصر اصفهانی و دکتر علیرضا معتمدی  با موضوع بررسی جایگاه  E-health در استان اصفهان

[divider]

IMG_1318

امروزه همه درمورد سلامت الکترونیکی صحبت می کنند اما عده کمی با تعریف این موضوع آشنا هستند.این واژه قبل از ۱۹۹۹کاربرد داشته ودرحال حاضر یک واژه با مفهوم گسترده بوده واینترنت پزشکی و بلکه تمام مسائل مربوط به رایانه و پزشکی را دربر می گیرد.دراینجا گفتگویی با دوتن ازپزشکان و متخصصین استان اصفهان داشته ایم که طرح سیستم وشبکه هوشمند مشاوره پزشکی تلفنی را پیاده سازی واجرا نمودند.

دکترمهران نصر اصفهانی ودکترعلیرضا معتمدی

سلامت الکترونیکی از دیدگاه شما و جایگاه آن در حوزه پزشکی.

استفاده از قدرت دانش و فناوری جهت بهبود مراقبت های بهداشتی و امنیتی که با هدف ارتقاء سلامتی در طرح سلامت الکترونیک در حال پیاده سازی و اجرا می باشد که شامل ثبت اطلاعات پرونده بیماران و دادن مشاوره و انجام مراقبت های پزشکی الکترونیکی به بیماران نیازمند.

مراقبت های پزشکی و یا مشاوره پزشکی از طریق فرایند ارتباطات الکترونیکی چقدر تأثیرگذار است و مزایای آن چیست؟

با این روند و از طریق فرایند الکترونیکی شدن سلامت جامعه، اتفاقات کاهش می یابد.مشاوره پزشکی تسهیل پیدا می کند و این در حالی است که خلوت بیماران حفظ می شود و همچنین هزینه های دارویی و هزینه های مراقبت پزشکی و ویزیت و سایر هزینه ها کاهش می یابد و در وقت نیز صرفه جویی می شود.حتی بر ترافیک و جابجایی و نقل و انتقال بیماران زیادی در سطح شهر و رفت و آمدهای بین شهری نیز تأثیر مثبت و به سزایی دارد و از مداخلات درمانی و تشخیص غیرضروری از طریق تقویت ارتباطات ارائه دهندگان خدمات و مشارکت بهتری صورت می گیرد.

سلامت الکترونیک یا همان پزشکی اینترنتی شامل چه موضوعاتی در مبحث پزشکی می شود؟

شامل انواع اندازه گیری های فیزیکی و روانپزشکی است به طوری که بیمار نیاز به مراجعه حضوری به متخصص را نداشته باشد که در اینجا با چند موضوع سر و کار داریم.اطلاع رسانی به بیماران و افراد سالم جامعه در ارتباط با موضوع های پزشکی مدیریت اطلاعات که اطلاع رسانی متخصص – محور، آشنایی با علم پزشکی، راهبردهای بالینی است. متخصصان تیم بهداشتی پزشکی که همکاری با بیماران  را دارند و اطلاعات خود را با آنها تقسیم می کنند و مشاوره پزشکی لازم را می دهند.

در راستای بهینه سازی زیرساخت های فن آوری اطلاعات پزشکی و فرهنگ سازی در این زمینه چه اقداماتی باید در استان انجام شود.

سلامت الکترونیکی مقوله ای فراتر از توسعه فن آوری می باشد که یک زمینه رو به رشد در محل تلاقی اطلاع رسانی پزشکی، سلامت عمومی و تبادل اطلاعات بین بیماران و پزشکان است که به خدمات و اطلاعات سلامت ارائه شده و یا تقویت شده از طریق اینترنت و فن آوری های وابسته انجام می شود.ما خواه ناخواه در مسیر این توسعه فن آوری قرار گرفته ایم با فرهنگ سازی و ایجاد زمینه ذهنی ، یک نوع تفکر پیشرفته، یک گرایش و یک تعهد به ایجاد شبکه، تفکر جامع برای ارتقاء محلی، منطقه ای و بین المللی مراقبت های پزشکی و مشاوره های پزشکی اینترنتی با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این علم نوین می توان گام های بلندی در این عرصه برداشت.

در خصوص مشارکت و تشویق به ایجاد ارتباطات جدید بین کادر پزشکی و بیماران چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید تا در خصوص تبدیل شدن دنیای سنتی اطلاعات پزشکی به اینترنت پزشکی و بروز این تکنولوژی نوین ارتباطی و این پیشرفت های منطقی به جامعه را چگونه بررسی می کنید.

هنوز کارهای زیادی در این زمینه بایستی انجام گیرد.مثل:

– ارتقاء کیفیت مراقبت های بهداشتی و پزشکی اینترنتی

– درگیر نمودن گیرندگان خدمت به عنوان عامل مهم تضمین،کیفیت و هدایت بیماران به سوی خدمات بهتر

-توانمندسازی بیماران و گیرندگان خدمت،که با مهیاساختن دانش سلامت و اطلاعات الکترونیکی کارکنان در اینترنت برای مصرف کنندگان،تا افق جدیدی برای پزشکی بیمار محور گشوده شود.

-ترغیب ارتباطی جدید بین بیمار و ارائه دهنده که یک نوع مشارکت فعال بوده و تصمیمات مشترک گرفته می شود.

-آموزش پزشکان و بیماران از طریق منابع آن لاین.شامل آموزش پزشکی، سلامت و پیشگیری است.

-امکان  تبادل اطلاعات و ارتباط موثر بین موسسات.با انجام این موارد می توان مرز مراقبت های پزشکی اینترنتی را توسعه داد و فراتر از مرزهای قراردادی آن در دو مقوله جغرافیایی و معنایی سلامت الکترونیکی مصرف کننده ها را سوق داد تا به آسانی خدمات پزشکی و مشاوره های پزشکی اینترنتی و تلفنی را به صورت آن لاین از طریق ارائه دهندگان بدست آورد.

اهداف سلامت الکترونیکی یا همان اینترنت پزشکی و جایگاه آن در اصفهان

 امروزه مسئله سلامت با وجود پیشرفت های چشمگیر در بحث فناوری اطلاعات اذهان زیادی را به خود اختصاص داده است.اما هنوز مسئله اختلاف سطح خدمات درمانی در بین مناطق مختلف کشور یک معضل اساسی بیان می شود و پزشکی از راه دور و یا مشاوره پزشکی به صورت بکارگیری فناوری ارتباطات در خدمات درمانی و بهداشتی با کاهش هزینه و زمان درمان گام عظیمی در پیشرفت علم پزشکی برداشته شده است.امروزه در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت و مشاوره جامعه با ایجاد تجهیزات موردنیاز برای استفاده از این فناوری کوشیده شده است ما نیز در استان با وجود محدودیت ها و مسائل اقتصادی و فرهنگی با روش های متنوعی زمینه اجرای این فناوری را هر کس به سهم خود مهیا نموده ایم.

­باچه اهدافی ایده راه اندازی شبکه هوشمند مشاوره پزشکی تلفنی توسط مجموعه شما شکل گرفت؟

پیدایش این فناوری و راه اندازی این شبکه هوشمند کمک زیادی به تشخیص سریع بیماری،اتخاذ تاکتیک های درمانی صحیح وسریع،کاهش اتلاف وقت(دربیماری های قلبی) وکاهش هزینه های مستقیم وغیرمستقیم وعوامل گوناگون دیگری نیاز به وجود این فناوری را پررنگترمی سازد.ازجمله اینکه عدم دسترسی به مراکزتخصصی پزشکی دربسیاری ازنقاط کشور و افزایش جمعیت سالخورده ونیازمند به مراقبت های ویژه پزشکی که ممکن است بوسیله ارتباط با این شبکه های هوشمند مشاوره پزشکی تلفنی پیگیری،درمان ورفع شود.

این شبکه هوشمند مشاوره پزشکی تلفنی چه خدماتی را دربرمی گیرد؟

ایجاد ارتباطات و دادن اطلاعات پزشکی ودرمانی،اطلاع از درمان های ساده وکاهش نیاز حضوری بیماربه پزشک رادربرمی گیرد واز دیگر خدمات این سیستم هوشمند خدمات مشاوره پزشک با پزشک ، مشاوره پزشک با بیمار وتصمیم گیری در مورد نوع بیماری وانتخاب روش درمانی،سنجش پارامترهای فیزیولوژیکی بیمار از راه دور و پیگیری درمان ونظارت بر نحوه درمان ارائه می شود.

پیاده سازی این شبکه هوشمند چگونه و با چه شرایطی به مرحله اجرا رسید؟

پیاده سازی این ایده بدلیل نو بودن  کار آسانی نبود و این تفکرنوبه محض ارائه شدن درابتدا بخاطرعواقب وابهامات وفرهنگ سازی نشدن از هیچ جا حمایت نشدیم وبرای گرفتن مجوز اجرائی آن ماه ها سختی های زیادی متحمل شدیم وبرای راه اندازی این طرح مشکلات زیادی داشتیم ودرنهایت هیچ  گونه حمایت مالی نشدیم اما به دلیل احساس وظیفه باهزینه های شخصی ومذاکرات بسیاری که با جامعه پزشکی وارتباطات دوستانه ای که با پزشکان متخصص داشتیم،این طرح راآغازکردیم ونسبتاً موفق عمل کرد.

دراین راه چه مشکلاتی گریبانگیرشما شدکه این سیستم هوشمندتلفنی با توقف روبرو شد؟

یکی از دلایل اصلی این بود که هزینه های مشاوره های تلفنی در قبوض تلفن بیماران لحاظ می شد وبیماران این هزینه هارا ازطریق قبوض به مخابرات پرداخت می کردند اما متاسفانه مخابرات باکسر درصد دربازپرداخت این هزینه ها به مجموعه ما با تاخیر یک ساله ونیم عمل کرد که این خود ازدلایل توقف این طرح محسوب شد و نکته دیگراینکه تفکرغیرمثبتی بودکه به مسئولین اجازه نداد تااز طرح ما حمایت کنند۰

انتظارفعلی شما از مسئولین چیست؟

ما از مسئولین معاونت درمان،متولیان درمان،دانشگاه علوم پزشکی ،مجموعه مخابرات،استانداری ومجموعه پزشکان انتظار حمایت بیشتری رادراین زمینه داریم.انتظار ما از مسئولین نامبرده این است که با دید مثبت جهت پیشبرد این خدمات وفناوری های نوین وباحمایت های مالی ومعنوی ومشارکت در این راه به رفع مشکلات ،فرهنگ سازی ،رفع نواقص ،پیاده سازی واجرای هرچه سریعتر این طرح انسان دوستانه باهدف خدمت رسانی به جامعه مارایاری دهند و در پایان ازهفته نامه عصر ارتباط اصفهان تشکر می کنیم و برای این مجموعه آرزوی موفقیت روزافزون داریم.

logo-samandehi