یکشنبه، 21 مهر 92 - 01:25
احسان شهیر معاون دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري اصفهان

 

احسان شهیر معاون دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری اصفهان

احسان شهیر معاون دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری اصفهان

احسان شهیر معاون دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری اصفهان گفت : فناوری اطلاعات و ارتباطات همانطور که در برنامه های توسعه کشور جایگاه و نقش بسزایی دارد در سند ملی پیشرفت استان اصفهان نیز بعنوان یکی از بخشهای اصلی توسعه معرفی شده است.سند ملی پیشرفت استان اصفهان که مجموعه ای از اسناد بخشی و فرابخشی در برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و افق چشم انداز ۱۴۰۴ کشور است در سالهای ۹۰ و ۹۱ مورد بازنگری و اواخر سال گذشته مورد تصویب قرار گرفت. در این سند به بخشهای مختلف منابع آب، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، حمل و نقل، محیط زیست، مسکن، عمران روستایی، میراث فرهنگی، تربیت بدنی، فرهنگ، بهداشت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) پرداخته شده است.

با توجه به سیاستها اعلام شده در بخش فاوا،تبدیل شدن استان به قطب توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هدف اصلی این سند در این حوزه میباشد.بر اساس این سند اصفهان به عنوان استانی پیشگام در پیشرفت پایدار اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و امنیتی و ایجاد دولت خوب با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت خدمت رسانی موثر از طریق گسترش کاربردهای الکترونیکی گام برمی دارد.بر اساس اهداف کمی فرابخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سند که مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور تا سال ۱۳۹۴ اعلام شده است تا پایان امسال باید ۸۲ درصد از دستگاههای دولتی دارای سیستمهای عمومی مکانیزه یکپارچه و تا پایان سال ۹۴ همه آنها به این سیستم مجهز باشند.همچنین ۵۵ درصد خدمات دولت الکترونیکی باید در سال جاری و تا سال ۱۳۹۴ همه آن ارائه شود.بر اساس این سند استفاده از خدمات دولت الکترونیکی باید تا پایان امسال به ۸/۲۲ و تا سال ۱۳۹۴ به ۸/۳۱ برسد.سهم مبادلات الکترونیکی داخلی و بین المللی از ۱۱ درصد در سال جاری باید به ۱۴ درصد در پایان برنامه پنجم توسعه و تعداد افراد دارای کارتهای الکترونیکی از ۷۹ درصد در سال جاری به ۹۷ درصد تا پایان سال ۱۳۹۴ افزایش یابد.همچنین تعداد رایانه به ازای هر یکصد دانش آموز باید د سال جاری به ۲/۳ دستگاه و تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۴/۴ دستگاه برسد.تعداد رایانه به ازای هر یکصد دانشجو نیز باید امسال ۲۷ دستگاه و در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۹ دستگاه باشد.این سند تعداد معلمان استفاده کننده از رایانه برای ارائه دروس در سال جاری را ۸/۱۹ درصدو در پایان برنامه پنجم توسعه را ۴/۳۹درصد پیش بینی کرده است. بر اساس اهداف کمی سند پیشرفت استان اصفهان تعداد مدارس دارای جایگاه اینترنتی در سال جاری باید به ۲/۴۳ درصد کل مدارس و تا پایان برنامه پنجم به ۲/۵۶ درصد برسد.همچنین تعداد دروس ارائه شده توسط آموزش الکترونیکی در سال جاری باید ۳۰ درصد کل دروس و تا سال ۱۳۹۴ باید ۴۰ درصد را شامل شود. مطابق با اهداف کمی سند پیشرفت اصفهان، ضریب نفوذ کاربران اینترنت نیز در سال جاری ۳۸ درصد و در دو سال آینده ۴۶ درصد اعلام شده است.تعداد پورتهای پرسرعت واگذار شده نیز تا پایان امسال ۵۱ هزار و در پایان برنامه پنجم توسعه ۷۳ هزار پورت در نظر گرفته شده است. در اهداف کمی سند پیشرفت استان اصفهان به بخش سلامت الکترونیک نیز توجه شده از جمله اینکه استفاده از خدمات این بخش باید در سال جاری ۶۱ درصد باشد و تا پایان برنامه پنجم توسعه به یکصد درصد برسد.اهداف بلند مدت استان اصفهان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل دستیابی به بسترهای مناسب جهت توسعه صنعت و کاربردهای فاوا، فرهنگ سازی عمومی و ارتقا دانش و آگاهی فاوا، استقرار فراگیر کاربردهای فاوا و تدوین، مدیریت و پشتیبانی برنامه های توسعه ای فاوا است. برخی راهبردهایی که برای رسیدن به این اهداف در نظر گرفته شده شامل ارتقا و توسعه شبکه های ارتباطی داده، وضع آیین نامه ها، ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه استانداردهای تعاملاتی، ایجاد امنیت فضای تبادل اطلاعات و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و ارزان است.

در این سند، نقاط قوت و اصلی ترین قابلیتهای توسعه استان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده است که از مهمترین آن می توان به وجود زیرساختهای مناسب ارتباطی مانند شبکه مراسلات الکترونیکی اینترانت، شبکه دیتا با ظرفیت هشت هزار پورت و شبکه فیبرنوری گسترده اشاره کرد.از دیگر نقاط قوت استان نیز می توان به عبور دو پروژه فیبرنوری جهانی FLAG و TAE، وجود دانشگاههای مهم،تعداد قابل توجه رشته های مرتبط با فاوا، برخورداری از نیروی انسانی و وجود بخش خصوصی توانمند و صنایع بزرگ اشاره کرد. همچنین در این سند تاکید شده است:شهر اصفهان جزو معدود شهرهای جهان است که دو ماهواره از سه ماهواره بزرگ اینتل ست را مشاهده میکند.نقاط ضعف و عمده ترین تنگناها و محدودیتهای توسعه استان اصفهان در بخش فاوا نیز عدم تعریف ساختار سازمانی متناسب در شرح وظایف پرسنلی در بخش فاوا، نارسایی ساختار برنامه ریزی، هدایت، کنترل و نظارت برای پیشرفت هماهنگ و متوازن فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی و کمبود بودجه در این حوزه اعلام شده است.توسعه اندک فرهنگ بکارگیری امکانات و تجهیزات رایانه ای در سازمانها و عدم احساس امنیت از بکارگیری کاربردهای فناوری اطلاعات در بروکراسی سازمانی از سوی مردم نیز به عنوان دیگر نقاط ضعف استان در این بخش عنوان شده است.مهمترین فرصتهایی که در پیش روی استان اصفهان در بخش فاوا وجود دارد نیز شامل مرکزیت جغرافیایی استان، تسهیلات اختصاص یافته توسط سازمانهای جهانی مانند یونسکو در زمینه هایی مانند گردشگری و ارتباطات روستایی و جانشین بودن اصفهان برای استان تهران در حوادث است.همچنین مهمترین تهدیدهایی که استان اصفهان در بخش فاوا با آن مواجه است، تصور نادرست مدیران اجرایی کشور نسبت به اصفهان بعنوان استان برخوردار، ضعیف بودن زیرساختهای قانونی، عدم رعایت قانون کپی رایت و فراگیر نبودن زبان فارسی در تسهیل استفاده کاربران از شبکه عنوان شده است.با توجه به اهداف بلند مدت تعیین شده در سند ملی پیشرفت استان اصفهان به نظر میرسد که این استان در برخی بخشها مانند زیرساختهای ارتباطی دارای وضع قابل قبول و در برخی دیگر مانند سلامت الکترونیک از برنامه های تعیین شده عقب است. معاون دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری اصفهان در این باره گفت: استان اصفهان در زمینه تامین و ایجاد زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی همگام با اهداف و شاخصهای تعیین شده پیش آمده است.احسان شهیر افزود: بخشهایی مانند آموزش و پرورش با اجرای پروژه هایی همچون هوشمندسازی مدارس نیز توانسته اند خود را به اهداف و برنامه های تعیین شده نزدیک کنند.وی تصریح کرد:در بخش تجارت الکترونیک گامهای مانند امضای دیجیتالی در سالهای گذشته برداشته شد اما این بخش هنوز نسبت به اهداف توسعه عقب است. این کارشناس ادامه داد: بخش سلامت الکترونیک نسبت به برنامه ها توسعه کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاصله زیادی دارد که لازم است وزارت بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشکی به این موضوع توجه بیشتری کند.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت استان در زمینه شاخصهای برنامه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه است گفت:هنوز آمار و ارقام مربوط به شاخصهای سال گذشته به ما اعلام نشده است. معاون دفتر فناوری اطلاعات استانداری اصفهان، بودجه مورد نیاز برای اجرایی کردن اهداف سند پیشرفت استان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را حدود ۴۰۰ میلیارد ریال تا پایان سال ۱۳۹۴ اعلام و اضافه کرد: امید است با نگاه ویژه به حوزه فاوا این بودجه تحقق یابد. شهیر با اشاره به اینکه ۵۲ پروژه و ۷۰۰ اقدام در سند پیشرفت استان اصفهان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده است، اظهار کرد: اجرای این پروژه ها نیاز به بودجه دارد لذا با توجه به مشکلات بودجه ای بویژه در سال گذشته، کمیته ای برای اولویت بندی این پروژه ها تشکیل شد. وی ادامه داد: مرحله اول کار کارشناسی روی این پروژه ها صورت گرفته و نتایج آن پس از تایید اتاق فکر فناوری اطلاعات استانداری اصفهان بعنوان راهبرد اجرایی به استان ابلاغ می شود.

این کارشناس، اولویتهای سند پیشرفت استان در بخش فاوا را استفاده از توانمندی بخش خصوصی، الکترونیکی کردن فرایندها و مباحث امنیت داده عنوان کرد. وی با تاکید بر اینکه خدمات در همه دستگاههای اجرایی قابلیت الکترونیکی شدن را دارد ادامه داد: در این زمینه طبق تفاهمنامه ای بین سازمان فناوری اطلاعات، نظام صنفی رایانه ای کشور و استانداری اصفهان مقرر شد که با سرمایه گذاری نظام صنفی همه خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان واگذار شود. وی با اشاره به اینکه فراخوان این طرح به همه دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شده است، ادامه داد:برنامه ریزی این کار به عهده نظام صنفی رایانه ای است و با توجه به گستره دفاتر پیشخوان به زودی این طرح اجرایی میشود.شهیر جذب بودجه توسط استان از نهادهای کشوری برای اجرای پروژه ها را یکی از راهکارها بیان و اضافه کرد: رایزنی هایی در این زمینه با سازمان فناوری اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است. وی ادامه داد: اگر این همکاری اتفاق بیفتد به استان اصفهان کمک بسیاری می کند. معاون دفتر فناوری اطلاعات استانداری اصفهان گفت: سند پیشرفت استان در حوزه فاوا در پنج بخش زیرساخت، نهادهای خصوصی، سیاستگذاری، آموزش و منابع انسانی و تولید محتوا تنظیم شده است.وی افزود:اصفهان بعنوان نخستین استان، اطلاعات سند پیشرفت خود را با برنامه پنجم توسعه به روز کرد، افزود: موفقیت این سند در گرو حمایت دستگاههای اجرایی و مردم است.

logo-samandehi