سه شنبه، 07 آذر 96 - 09:29
مدیر امور فناوری، مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان گفت: دانشگاه می تواند در حمایت های مالی به کارآفرینان کمک کند، اما وظیفه اصلی آن توانمندسازی تیم کارآفرینی به ویژه در حوزه بازاریابی است.حمیدرضا کوفیگر  اظهار کرد: ایجاد فعالیت ها و یا مشاغلی که بر مبنای علم و دانش باشد به معنی کارآفرینی در سطح دانشگاه است. کارآفرینی در معنای وسیع، مبتنی بر نیازهای جامعه است که در نهایت می تواند به شغل بیانجامد و می تواند مبتنی بر علم و دانش هم نباشد.

وی افزود: در دانشگاه، مباحثی از کارآفرینی مورد حمایت قرار می گیرد که مبتنی بر خلاقیت و فناوری است و دانشجو از رشته ای که درس خوانده به دست می آورد. هم چنین تجارب اعضای هیئت علمی به اطلاعات دانشجویان افزوده خواهد شد.

مدیر امور فناوری، مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه کارآفرینی معمولا قائم به شخص نیست، گفت: کارآفرینی مبتنی بر تیمی است که ممکن است محوریت آن یک شخص باشد و می تواند به نتیجه برسد. ممکن است در یک تیم چند نفره، برخی از اعضا فعالیت های علمی را انجام دهند، برخی در بخش بازاریابی و نیازسنجی جامعه فعالیت کنند و برخی اشخاص هم در اخذ مجوزهای مربوط به آن تیم فعال باشند.

کوفیگر اضافه کرد: در صورتی که تیم بتواند خوب فعالیت کند، در نهایت می تواند به ساختار یک شرکت منجر شود و در قالب شرکت خصوصی به ادامه کار بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از جنبه های کارآفرینی می تواند ایجاد شغل باشد. یک کارآفرینی می تواند به یک شغل موقت چند ماهه یا طولانی مدت منجر شود و توسعه پیدا کند و شغل دائمی باشد. البته این موضوع بستگی به این دارد که چقدر آن کارآفرینی نیازهای جامعه را برطرف می کند.

مدیر امور فناوری، مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: اختراع برق مثالی قابل توجه در این حوزه است، ممکن است آن زمان که برق اختراع شد، اصلا نیازی به برق به غیر از بحث روشنایی احساس نمی شد، اما در حال حاضر تقریبا قابل تصور نیست که بدون انرژی برق بتوان زندگی کرد. در واقع اختراع برق نیازی برای آینده بوده است.
کوفیگر به حمایت دانشگاه ها از طرح های پژوهشی اشاره کرد و گفت: در دانشگاه هایی که به این حوزه وارد شدند، مراکز کارآفرینی و رشد ایجاد کرده اند. در دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۸۲ مرکز کارآفرینی وجود داشته و یکی از دانشگاه های پیشگام در حوزه کارآفرینی محسوب می شود. از سال ۱۳۹۰ نیز مرکز رشد در دانشگاه اصفهان شروع به کار کرده است. مرکز رشد در واقع مقدمه ای بر ایجاد یک شرکت دانش بنیان است.

مدیر امور فناوری، مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان اظهار کرد: دانشگاه ها علاوه بر اینکه می توانند در حمایت های مالی به کارآفرینان کمک کنند، وظیفه اصلی آن توانمندسازی تیم کارآفرینی به ویژه در بحث بازاریابی است.

وی افزود: ایده ها و درخواست هایی که از تیم های دانشجویی وجود دارد، اغلب ایده هایی هستند که از نظر علمی پشتوانه بسیار خوبی دارند. به همین دلیل فنون مذاکره با مشتریان و بازار، نحوه رقابت با دیگران، در مراکز رشد و از طرف دانشگاه برای تیم های دانشجویی و تیم های کارآفرینی انجام می گیرد.

کوفیگر ادامه داد: حوزه بازاریابی بیشترین نیازی است که از طرف تیم های دانشجویی وجود دارد و دانشگاه ها بیشترین کمک را در همین حوزه انجام می دهند.

logo-samandehi