یکشنبه، 18 مهر 95 - 06:49

اصغر رضانژاد دبیر سازمان ضمن اشاره به تداوم مکاتبات و ارتباط سازمان با سازمان امورمالیاتی کشور به منظور پیگیری موضوع صندوق های مکانیزه فروش گفت: سازمان امورمالیاتی کشور طی انتشار یک آگهی از شرکت های فعال در حوزه مشاوره فناوری اطلاعات دعوت کرده است که در مناقصه عمومی دو مرحله ای این سازمان  که قرار است مورخ ۱ آبان ماه در محل سازمان امورمالیاتی برگزار شود، حضور یابند.

photo_2016-10-09_18-39-02

رضانژاد در این رابطه گفت: براساس اعلام سازمان امورمالیاتی، کلیه مراحل برگزاری این مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه مناقصات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه تا به امروز هیچ شرکتی به عنوان مشاور یا مجری طرح شبکه صندوق های مکانیزه فروش به تایید سازمان امور مالیاتی نرسیده گفت: براساس اعلام مدیر کل دفتر توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور  هیچ شرکت مشاوره  و یا مجری تاکنون از سازمان امور مالیاتی ، تاییدیه ارائه خدمات مشاوره ای برای پروژه ملی شبکه صندوق های مکانیزه را دریافت نکرده است و سازمان امورمالیاتی قصد دارد شرکت های حائز شرایط را از طریق این مناقصه دعوت به همکاری کند.
رضانژاد درخصوص مشخصات کلی پروژه تحت مناقصه  گفت: مشاوره و تهیه اسناد درخصوص نحوه اجرا و ارائه راه حل های مطابق با انتظارات سازمان امورمالیاتی به عنوان کارفرما به منظور نصب و راه اندازی، استفاده و پشتیبانی از صندوق فروش توسط افراد مشمول ، ایجاد شبکه ای مشتمل بر صندوق های فروش، EFTPOSبانکی، سخت افزار، نرم افزار شبکه های ارتباطی، سیستم کنترل هوشمند صندوق مکانیزه از جمله مشخصات کلی این پروژه در آگهی مناقصه سازمان امور مالیاتی کشور عنوان شده است.
به گفته وی، مهلت توزیع اسناد مناقصه طرف مدت ۶روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول و تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۷/۷/۹۵ از طریق مراجعه به سامانه مناقصات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی .www.setadiran.ir است.
براساس اعلام سازمان امورمالیاتی کشور ، صرفا اشخاص حقوقی می توانند نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام کنند که حداقل دارای رتبه ۳ در رسته مشاوره، رشته مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات از سورای عالی انفورماتیک باشند.

logo-samandehi