سه شنبه، 15 تیر 95 - 12:20

با انحلال شورای عالی انفورماتیک، بر اساس مصوبه ی شورای عالی فضای مجازی، تمام وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی بر دوش این شورا قرار گرفته است. پیش از این شورای عالی فضای مجازی، متولی رتبه بندی شرکت های ICT بود.

پیرو انحلال شورای عالی انفورماتیک و ادغام آن در شورای عالی فضای مجازی، شرکت های فعال در حوزه ی انفورماتیک می توانند برای رتبه بندی و دریافت گواهینامه های خود در این خصوص، همچنان و به صورت مستقیم به سامانه ی الکترونیکی سامانه ی جامع تشخیص صلاحیت (ساجات) مراجعه کنند. مشخصات تمام شرکت های رتبه بندی شده در سامانه ی اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور (ساجار) نیز در سایت آن قابل دسترسی است.

گفتنی است بر اساس آخرین مصوبه ی آیین‌ نامه ی رتبه‌ بندی و احراز صلاحیت شرکت‌ های انفورماتیک، رتبه ی شرکت ها براساس پارامترهای مختلفی از ۱ تا ۷ تعیین می شود. در حال حاضر شرکت های فعال در حوزه ی ICT می توانند در ۱۵ رشته مشمول رتبه بندی نظام انفورماتیک شوند.

ارائه و پشتیبانی سخت‌ افزاری Mainframe، تولید و ارائه ی رایانه‌ های غیر Mainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌ افزار های پایه، سیستم و ابزار ها، تولید و ارائه ی دستگاه‌ های جانبی، تولید و ارائه ی قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌ افزار های سفارش مشتری، خدمات شبکه‌ های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌ های رایانه ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌ های انفورماتیک، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارائه و پشتیبانی بسته‌ های نرم‌ افزاری و نرم افزار های حامل محتوا، سیستم‌ های ویژه، سیستم های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، از جمله شاخه هایی هستند که این حوزه ی فعالیت در بر می گیرد.

logo-samandehi