دوشنبه، 20 مرداد 93 - 04:58

 

پرونده الکترونیکی بیمه‌شدگان

مدیرکل دفترراهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: سامانه پرونده الکترونیکی بیمه شدگان از نیمه اول شهریور ماه در شعب سازمان تأمین اجتماعی عملیاتی و بهره‌برداری خواهد شد.به گزارش ایسنا، مهندس سید ابوالحسن پورحسینی افزود: کاهش تردد بیمه شدگان در واحدهای مختلف سازمان، ایجاد سهولت و سرعت دسترسی به اسناد، نامه‌ها و سوابق بیمه شدگان، کاهش هزینه‌های مربوط به بایگانی و انتقال اسناد کاغذی، از دستاوردهای مهم این طرح به شمار می‌رود.
وی افزود: همچنین ایجاد وحدت رویه در گردشهای الکترونیکی اسناد منطبق بر گردش کاری، فرایندهای کسب وکار جاری در شعب، افزایش ایمنی اسناد در مقابل حوادث، ازبین بردن مخاطرات ناشی از انتقال و جابجایی اسناد بصورت دستی، از دیگر اهداف طرح سامانه پرونده الکترونیکی بیمه شدگان محسوب می‌شود.پورحسینی خاطرنشان کرد: تا کنون ۴۳۳۱ پرونده بیمه شدگان جدید شامل ۳۲هزار و ۹۵۰ برگ در شعبه ۲۷ و ۲۱۲۷ پرونده شامل ۱۵هزار و ۱۳۴ برگ در شعبه شش از طریق این سامانه تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: از دیگر دستاوردهای حاصل از اجرا و پایلوت این طرح می‌توان به تولید بیش از ۹۰ فرایند در حوزه فنی و نامنویسی در سیستم بیمه ای شعب اشاره نمود.مدیرکل دفتر راهبری سیستمهای تامین اجتماعی تصریح کرد: اسکن تمامی اسناد فنی، شناسه گذاری و طبقه بندی اسناد، از دیگر نتایج اجرای این طرح است.

logo-samandehi