سه شنبه، 29 بهمن 92 - 06:57

 

ISF-ENG-DAY-chap

علی صالحی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: جشنواره روز ملی مهندس با حضور مسئولان استانی و کشوری به مدت دو روز در اصفهان برگزار می‌شود.وی با اشاره به اینکه بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یک مهندس ایرانی ماندگار در تاریخ مهندسی جهان است، بیان داشت: هدف از برگزاری جشنواره روز مهندس، بزرگداشت شرکت ها و واحدهای نمونه مشاوره فنی و مهندسی در صنعت استان، بزرگداشت مهندسان مشاور نمونه در صنعت اصفهان، فرهنگ سازی و آشنایی عموم مردم به ویژه نوجوانان و جوانان با روز ملی مهندسی، بررسی و ارتقاء جایگاه علوم و خدمات فنی و مهندسی در استان و شناخت، بررسی و رفع موانع و تلاش برای رشد کمی و کیفی صادرات خدمات فنی مهندسی استان اصفهان است.
دبیراجرایی سومین جشنواره روز ملی مهندس به دیگر اهداف برگزاری جشنواره روز مهندس در استان اشاره کرد و گفت: ارتقاء جایگاه نظام مهندسی و انجمن های خدمات مهندسی استان اصفهان، هم افزایی بین شرکت های خدمات فنی مهندسی و سایر سازمان ها و ارگان های مرتبط، توجه به جایگاه اخلاق مهندسی و بررسی راهکارهای پیاده سازی آن و ایجاد بستری برای رشد فضای کسب و کار ویژه دانشجویان فارغ التحصیل در رشته های فنی مهندسی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی از محورهای برگزاری جشنواره روز مهندس سخن گفت و تصریح کرد: نقش خدمات فنی ومهندسی در توسعه پایدار و بهبود فضای کسب وکار، صدور خدمات فنی ومهندسی،فرصت ها وتهدیدها، پتانسیل های موجود در سازمان های خدمات فنی ومهندسی، در رشد وتوسعه پایدار کشور، پژوهش و فناوری با رویکرد مدیریت سبز، در سازمان های فنی و مهندسی، اشتغال زایی و نقش سازمان های فنی ومهندسی در ایجاد اشتغال پایدار، اجرای پروژه های فنی و مهندسی در زمان رکود تورمی در کشور، چالش ها و راهکارها، ضرورت توانمند سازی سازمان های فنی ومهندسی و توسعه و ارتقاءظرفیت سازمان های فنی و مهندسی ،ضرورت ها و چالش ها از جمله محورهای سومین جشنواره روز ملی مهندس در اصفهان است.
صالحی ارزیابی شاخص های توسعه یافتگی سازمان های فنی ومهندسی و چگونگی ترغیب سرمایه گذاران در مشارکت با سازمان های فنی و مهندسی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جشنواره عنوان کرد و افزود: رویکردهای نوین مدیریت در سازمان های ارائه دهنده خدمات فنی ومهندسی، جایگاه استانداردهای مدیریت پروژه در مدیریت سازمان های فنی ومهندسی، مدیریت دانش،ساختارها و سازو کارهای سازمانی در سازمان های فنی و مهندسی، ویژگی ها و صلاحیت های مدیران و نقش آنها در موفقیت سازمان های فنی و مهندسی، نقش آموزش در ارتقاء توانمندی و ظرفیت سازمان های خدمات فنی و مهندسی و قوانین و نقش حمایت های دولتی در توسعه یافتگی خدمات فنی ومهندسی در کشور از جمله محورهای سومین جشنواره روز ملی مهندس است.

logo-samandehi