شنبه، 13 بهمن 97 - 07:52

مجمع عمومی انجمن شرکت های  دانش بنیان استان اصفهان با ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره و انتخاب بازرس برگزار شد.امیر کشانی رییس کمیسیون آموزش ،پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:مزیت استان اصفهان در دو بخش توسعه شرکت های دانش بنیان و گردشگری است و راهی غیر از توجه این دو بخش نیست زیرا استان اصفهان دیگر ظرفیت توسعه صنعت ندارد.

وی خواستار فعالیت شرکت های دانش بنیان در زمینه های مختلف با هدف توسعه اشتغال در جامعه شد و گفت:در شرایطی که نرخ بیکاری جامعه در حال افزایش است شرکت های دانش بنیان با خلاقیت و نوآوری می توانند کالا و خدمات جدید و همچنین بازارهای جدید را کشف کنند.وی با انتقاد از طرح دریافت نیم تا دو درصد از فروش شرکت های فعال در شهرک علمی تحقیقاتی گفت:مالیات بر  سود ابرازی یک شرکت وضع می شود نه بر فروش یک شرکت زیرا ممکن است درصد سود یک کالا کمتر از ۲ درصد باشد .

 

 

 

کشانی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای توسعه کسب و کار  شرکت های دانش بنیان استان خبر داد و گفت:  انجمن شرکت های دانش بنیان می توانند از امکانات اتاق برای ایجاد و تقویت روابط بین المللی استفاده کنند.

ابوالقاسم مرادی رییس هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان در این جلسه گفت:مهاجرت ۷ میلیون ایرانی طی چهار دهه اخیر معادل تشکیل یک کشور مانند کشورهای اسکاندیناوی است که می تواند یک جامعه را تشکیل دهد.

وی افزود:این جمعیت مجموعه ای  از نخبگان و جوانان خلاقی است که بدون هزینه برای کشوری یکجا مهاجرت می کنند و ارزش افزوده برای کشور مقصد ایجاد می کنند .

وی خواستار روشن شدن علت مهاجرت نخبگان به کشورهای توسعه یافته شد و گفت:یکی از این عوامل فاصله یافتن تکنولوژی بین ایران و کشورهای مقصد مهاجران است که با تقویت ارتباطات بین المللی و توجه به شرکت های دانش بنیان می توان این فاصله را برطرف کرد.

مرادی خواستار هم افزایی شرکت های تولیدی با شرکت های دانش بنیان با هدف جذب جوانان خلاق و نوآور و جلوگیری از مهاجرت بی رویه شد و گفت:دولت به جای سنگ اندازی پیش روی بخش خصوصی و جوانان بایستی شرایط حضور فعال جوانان را در عرصه اقتصادی فراهم کند.

امیرعلی شریفیان عضو هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان در این جلسه رویکرد انجمن در برابر رویالتی، دریافت سهم  شهرک علمی تحقیقاتی از  فروش شرکت های فعال در شهرک را مسوولانه و پیگیرانه برشمرد و گفت:شرکت های فعال در شهرک به هیچ عنوان حاضر به پرداخت این دریافت  درصد فروش نشدند.

 در پایان این جلسه انتخابات بازرس انجمن شرکت های دانش بنیان  برگزار شد و طی آن آریان ستوده مهر بازرس اصلی و  محمد نسیم آل خمیس به عنوان بازرس علی البدل  انتخاب شدند.

logo-samandehi