شنبه، 31 خرداد 93 - 09:43

 

امروزه در ایران بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیک مطرح است و در اکثر کشورهای پیشرفته بانکها خدمات (on-line)را جهت مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند.

بانکداری الکترونیک

رشد بانکداری الکترونیک دارای جهشی بی سابقه بوده است و تردیدی نیست که برای ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی داشتن نظام بانکی کارآمدی که بتواند با دقت ، و با تکنولوژی هم سطح با بانکهای پیشرفته رقابت نماید، ضروری است. اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا مذاکرات خرید و فروش ، سفارش خرید، انتقال پول، حمل و نقل کالا و ترخیص از گمرکات به صورت الکترونیکی پشتیبانی می شود . نظام بانکداری ما طی بیست سال گذشته بنا به ضرورت ها و تفکراتی ، دولتی اداره شده و چنین مدیریتی یعنی اعمال رویه های تکلیفی و دستوری خسارت جبران ناپذیری به نظام اقتصادی کشور زده است . در نظام بانکی ما مشتری ساعتها در صف می ماند و زمان که ارزشمند ترین سرمایه آدمی است به بی اعتبار ترین ارزشها بدل گشته است.

مشتریان و کارکنان از وضع موجود ناراضی هستند . خدمات محدود و گران است . تولید کننده خدمت ، انگیزه ای برای خلاقیت خدمت ندارد.حاکمیت مدیریت دولتی بر بانکها و فقدان فضای رقابتی هر دو بنیان نظام بانکی را ویران کرده و مشتری به دلیل اینکه سود ناشی از مشارکت از طریق بانک کفایت حتی تورم را نمیکند در بیرون از سیستم بانکی مشارکت بهتری دارد.امروزه در بانکهای ایران به بیش از ۳۵ نوع خدمات مالی نمی توان اشاره کرد. با توجه به تنوع مدل های بانکداری دردنیا که روز به روز نیز بهینه میشود اگر نتوانیم از فرصت ها و بستر های موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم قطعاً در آینده نزدیک در ایران با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیک تشکیل می دهد مواجه خواهیم شد.

1

ارسال شده توسط مهدی خیری مسئول بانکمهر شعبه خیابان جی اصفهان

logo-samandehi